bluesign®

Özel kimyasallar ve Tekstil yardımcı malzemeleri üreticisi olan Rudolf GmbH, son zamanlarda bluesign® gerekliliklerini göz önünde bulundurarak yola devam etmektedir. Geleneksel aile şirketi için yardımcı kimyasalların çevre dostu bir şekilde kullanımı - en iyi müşteri servisi ile beraber - listenin en başında gelmektedir. 

Devam » 

PFOS ve PFOA hakkında bilgi

Son zamanlarda PFT‘ler (perflorlanmış yüzeyaktif maddeler) hakkında sık sık kritik raporlar yayınlanmıştır. PFT yüzeyaktif karakterine sahip bütün floro-organik bileşikler için kullanılan generik bir terimdir. Bu gurubun en iyi bilinen temsilcileri perflorooktan sülfonik (PFOS) ve perflorooktanoik asittir (PFOA). Bu maddeler doğada parçalanmadıklarından izlenmektedirler. Zehirlilik (toksite) durumları henüz yeterince araştırılmamıştır.

Bu çok karmaşık konu ile ilgili olarak yapılan medya tartışmalarında, yanlışlıkla florokarbon bazlı su, yağ ve kir iticilik ürünleri bu maddelerin kaynağı olarak söylenmektedir. Perflorooktan sülfonik asit (PFOS) ve perflorooktanoik asit (PFOA) tekstil mamullerinin apresinde kullanılan maddeler değillerdir. Fakat florlu apre maddelerinin üretiminden dolayı yan ürün olarak çok küçük miktarlarda ürün içerisinde bulunmaktadır.

Doğaya atılan PFT‘lerin en büyük kısmı yangın söndürme köpüklerinden, galvanik proseslerden ve PTFE kaplamalardan gelmektedir. Bu şekilde birikmiş olan miktar her yerde kabul edilebilir ppm aralığında olduğunu analitik olarak kanıtlamaktadır. Bu ana yük bitim işlemi görecek tekstillerle ve proses için gerekli olan suyla taşınmaktadır.RUCO-GUARD C6 ve RUCOSTAR C6 grubu FC- ürünleriyle yapılan bitim işlemleri PFOS ve PFOA içermeyen aralıktadır ve PFOS ve/veya PFOA açığa çıkmasına etkin bir şekilde katkıda bulunmamaktadır. Zaten doğada serbest halde saptanabilir limitte PFOA ve PFOS bulunmaktadır.

Tamamıyla florokarbonsuz BIONIC-FINISH®ECO giyim sektörüne yeni ufuklar açacaktır. Biz BIONIC-FINISH®ECO ile floro-organik bileşikler açığa çıkarmayan su itici apre maddeleri geliştirmeyi başarmış bulunuyoruz.