RUCO-GUARD UCS6

Güç tutuşur lifler için florokarbon teknolojisi


RUCO-GUARD UCS6

Pazar

Güç tutuşur özelliğe sahip liflerin tüm dünyada gösterdiği büyük basari, -diğer bazı nedenler yanında- esas olarak çok farklı iplik ve kumaş kalitelerinde kullanılabilmesidir. Bu lifler sadece koruyucu giysi yapımında kullanılmamakta; aynı zamanda yapı ve dekorasyon malzemesi olarak da yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Güç tutuşur lifler tekstil mamullerine yüksek konfor ve emniyet özellikleri kazandırır. Bu yüzden dekoratif kumaşlar ve ev tekstillerinin yanında giysilerle de kullanımı tercih edilmektedir. Bu liflerden yapılan mamuller üzerine ilaveten bir su-kir-yağ iticilik apresi uygulanması da gittikçe önem kazanmaktadır.

Fonksiyon

Kalıcı güç tutuşurluk özelliğine sahip lifler ya moleküler yapıya sıkıca bağlanan bir komonomer ile veya lif içerisine ilave edilen bir güç tutuşurluk maddesi ile elde edilir.

Ancak, bu türden güç tutuşurluk maddelerinin etkisi sadece lifin kendisi ile sınırlıdır. Sonradan uygulanan apre maddeleri -genellikle yanmayı destekleyici özelliğe sahip olduklarından- güç tutuşurluk efektini düşürürler. RUCO-GUARD UCS6 geliştirilinceye kadar florokarbonlar da güç tutuşurluk efektini düşürmekteydi.


Brochure

RUCO-GUARD UCS6
RUCO-GUARD UCS6

Güç tutuşur lifler için florokarbon teknolojisi


Order