Stage

Reducing agents and Oxidising agents

Contact Us

RUCO®-CLEANER BAR

RUCO®-CLEANER BAR

Polyester /Elastan mamullerin indirgen yıkamaları için özel ürün

 • Higroskobik olup neme karşı hassastır
 • Konsantre asitlerle ve oksidasyon maddeleriyle temastan koruyunuz
 • Düşük köpüklenme özelliğine sahiptir

Field of application: Genel kullanıma uygundur

Chemical Basis: Özel indirgen malzemeler karışımı

Ionic Character: Yüksüz

Form: Toz


RUCO®-CLEANER BRC

RUCO®-CLEANER BRC

HT yöntemine göre boyanan PES, PES/Elastan ve PES karışımları için kullanılan, güçlü migrasyon arttırma ve boya bağlama özelliğe sahip düşük köpüklü temizleme maddesi

 • Bağlanmamış boyayı bünyesine alarak banyoda tutulmasını sağlar
 • Fitalik asit esterleri içermez
 • APEO ve APEO türevleri içermez
 • Bünyesinde polimerik yapı bulunduran kimyasallar ile direk karıştırılmamalıdır

Field of application: Genel kullanıma uygundur

Chemical Basis: Özel polimerler ve yağ alkolü etoksilatları karışımı

Ionic Character: Anyonik/noniyonik

Form: Sıvı


RUCORIT® GUL

RUCORIT® GUL

Boyama ve baskı sırasında boyarmaddelerin indirgenme yoluyla bozunmasını önleyen oksidasyon maddesi

 • İstenmeyen boya indirgenmelerini önler
 • Küp (indontren) boyaların oksidasyonu için uygundur
 • Direk ve aşındırma baskıda kullanıma uygundur
 • Reaktif boyarmaddelerde ton değişimlerini önler

Field of application: Çektirme ve fular yöntemi

Chemical Basis: Nitrobenzen sülfonat formülasyonu

Ionic Character: Anyonik

Form: Sıvı


RUCORIT® OXA

RUCORIT® OXA

Dispers, reaktif veya direk boyarmaddelerle tek banyoda boyama için boyama yardımcı maddesi. İndirgen etkilerin neden olduğu ton değişimlerini önlemek için boyama banyolarında kullanılır. Kükürt boyamada oksidasyon maddesi olarak kullanılır

 • Köpüksüzdür
 • Boyama banyolarında kullanılan konsantrasyonlardaki asitlere ve elektrolitlere dayanıklıdır
 • Boyama banyolarında kullanılan anyonik ve noniyonik ürünlerle uyumludur
 • Katyonik ürünlerle çökmeler meydana gelebilir

Field of application: Çektirme ve fular yöntemi

Chemical Basis: İnorganik oksidasyon maddesi karışımı

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı