PFOS ve PFOA hakkında bilgi

Son zamanlarda PFT‘ler (perflorlanmış yüzeyaktif maddeler) hakkında sık sık kritik raporlar yayınlanmıştır. PFT yüzeyaktif karakterine sahip bütün floro-organik bileşikler için kullanılan generik bir terimdir. Bu gurubun en iyi bilinen temsilcileri perflorooktan sülfonik (PFOS) ve perflorooktanoik asittir (PFOA). Bu maddeler doğada parçalanmadıklarından izlenmektedirler. Zehirlilik (toksite) durumları henüz yeterince araştırılmamıştır.

Devam »

REACH

Rudolf GmbH’ nin Değerli Partnerleri
ECHA, 18/06/2012 tarihinde Aday listesine 13 madde daha dahil etmiştir. Şu anda SVHC - Maddeleri (yüksek önem arz eden maddeler) için oluşturulan Mevcut Aday liste toplam 84 madde içermektedir. Bu listeye aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz:

 

Devam >>

Bluesign

Özel kimyasallar ve Tekstil yardımcı malzemeleri üreticisi olan Rudolf GmbH, son zamanlarda bluesign® gerekliliklerini göz önünde bulundurarak yola devam etmektedir. Geleneksel aile şirketi için yardımcı kimyasalların çevre dostu bir şekilde kullanımı - en iyi müşteri servisi ile beraber - listenin en başında gelmektedir.

Devam »

Oeko-Tex

Oeko-Tex 100 Standardı, listede yer alan maddelerin hiçbiri belirtilen limit değerlerini aşmıyorsa bitim işlemi tamamlanmış tekstil materyallerini belgelendirir. Rudolf GmbH, ürünleri tavsiye edilen şartlarda kullanıldığında, Oeko-Tex 100 Standardının gerekliliklerinin karşılanabilirliğini değerlendirmektedir.

Devam »

GOTS (Global Organik Tekstil Standardı)

GOTS ( Global Organik Tekstil Standardı ) hammaddelerin hasadından başlayarak üretim boyunca son tüketiciye ulaşana kadar yapılanların organik statüsünü temin etmektir. Standart sadece zorunlu kriterler üzerinde durur. Bunların arasında GOTS ürünlerinin işlendiği tesislerin uyum gereklilikleri ( atık su arıtma, minimum sosyal kriterler, işleme, imalat ve ticaret aşamalarının denetlenmesi ) vardır. Ayrıca üretilen tekstil ürünleri için kabul edilen az etkili ve az kalıntılı doğal ve sentetik kimyasal girdilerinde (boya, yardımcı kimyasal ve bitim kimyasalları) kriterlerinin belirlenmesi amaç edinilmiştir. GOTS tarafından atanmış enstitüler tarafından, ürünler incelenmekte ve standardın gerekliliklerini yerine getirip getirmediği tespit edilmektedir.

Devam »

GHS (Küresel Uyumlaştırılmış Sistem)

KÜRESEL UYUMLAŞTIRILMIŞ SİSTEM (GHS) dünya çapındaki kimyasalların etiketlendirilmesi ve sınıflandırılmasını standart hale getirecektir. Saf maddeler için uygun olan yönetmelik, 1 Aralık 2010’da AB ülkelerinde zorunlu hale gelecektir. 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren de GHS, “karışımlar” sınıfında yer alacak müstahzarlar için de uygulanabilir hale gelecektir. Rudolf müşterileri öncelikli olarak müstahzar satın aldıklarından RUDOLF GROUP için bu uygulamaya geçiş 2015 yılında gerçekleşecektir.

Devam »