GHS

KÜRESEL UYUMLAŞTIRILMIŞ SİSTEM (GHS) dünya çapındaki kimyasalların etiketlendirilmesi ve sınıflandırılmasını standart hale getirecektir. Saf maddeler için uygun olan yönetmelik, 1 Aralık 2010’da AB ülkelerinde zorunlu hale gelecektir. 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren de GHS, “karışımlar” sınıfında yer alacak müstahzarlar için de uygulanabilir hale gelecektir. Rudolf müşterileri öncelikli olarak müstahzar satın aldıklarından RUDOLF GROUP için bu uygulamaya geçiş 2015 yılında gerçekleşecektir.

GHS zararlı kategorilerine ve zararlı sınıflarına ayrılmış yeni etiketleme elementleri içermektedir. “Tehlike “ ve “Uyarı” işaretleri gibi yeni işaret kelimeler mevcuttur. H ve P terkipleri, S ve R terkipleri ile yer değiştirecektir.

Ürün Güvenlik Veri Belgesi içerisinde yer alan sınıflandırma ve etiketleme 1 Haziran 2015 tarihine kadar değişmeyecektir. Bu tarihten önce değiştirilmiş olan ürünlerle beraber, eski ve yeni sınıflandırma ve etiketleme ürün güvenlik veri belgelerinde belirtilmiş olacaktır.

Tehlikeli ürünler paket etiketleri ise değişmeyecektir.

Daha fazla bilgi için adresler: