Çevre Politikamız

RUDOLF DURANER yürüttüğü tüm faaliyetlerde; kirliliğin kaynağında önlenmesini ve çevrenin korunmasına öncelik vermeyi ve çevre ile ilgili uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirileceğini taahhüt etmekte, sürdürülebilir üretim ve tüketim anlayışını benimsemektedir.

Bütçesinin sağladığı olanaklar çerçevesinde, ürün ve hizmetlerinde çevreye en uyumlu hammaddeyi ve çevre dostu teknolojiyi kullanmayı, her yeni projede çevreyi koruma ve kirliliği önlemede sürekli iyileşmeyi sağlayarak gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak çevre politikamızdır.

Bu politika çerçevesinde Rudolf Duraner; aşağıdaki çevresel amaçları benimsemiştir:

 1. Hammadde tedariğinden son tüketiciye kadar yaşam döngüsü bakış açısı ile uygulanabilir olduğu çerçevede sürdürülebilir üretim ve tüketimi teşvik etmek,
 2. Üretim proseslerinde enerji, su ve doğal kaynak tüketimini kontrol altında tutmak ve iyileştirmek,
 3. Üretim, ürün ve yardımcı proseslerden kaynaklanan atık miktarlarını kontrol altında tutmak ve iyileştirmek,
 4. Çevre bilincini çalışanlarımızda, tedarikçilerimizde ve müşterilerimizde arttırmak,
 5. Yönetim Sistemi prensiplerimizi tüm paydaşlarımız ile paylaşarak şeffaflığını sağlamak,
 6. Uygulanabilir olduğu sürece geri kazanımlı ve geri dönüşümlü ürün ve hizmeti seçmek,
 7. Çevre performanslarımızı ve önemli çevre boyutlarımızı izlemek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

Bu amaçlara ulaşmak için yol haritamız:

 1. Tasarımda çevresel önceliklerin belirlenmesi,
 2. Atığı kaynağında azaltma, tekrar kullanma ve geri kazanım prensiplerinin mümkün olduğunca uygulanması,
 3. Etkin ve aktif katılımlı eğitimlerin verilmesi,
 4. Paydaşlarımıza ürünlerimizin çevresel etkileri ile ilgili güncel ve doğru bilgi aktarımını sağlanması,
 5. Tedarikçilerimizin çevresel performanslarını izlemek ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

Genel Müdür
Rasim ÇAĞAN

Rev.No5/18022019