İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Rudolf Duraner yürüttüğü tüm faaliyetlerde, işle ilgili yaralanma ve çalışanların sağlığının bozulmasını önlemek amaçlı güvenli, emniyetli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlayacağını, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azalmak için iş sağlığını ve iş emniyetini optimum seviyede tutacak teknolojiyi ve yöntemleri uygulayacağını, yasal ve diğer şartları yerine getireceğini, çalışanların danışma ve katılımını sağlayacağını ve yönetim sistemini sürekli iyileştireceğini taahhüd etmektedir.

Bu politika çerçevesinde etkin bir yönetim sistemi uygulayabilmek için kuruluşun amaç, kapsam ve bağlamına uygun isg hedeflerini belirleyip, bu hedeflere ulaşmak adına gerekli aksiyonları planlayacak ve uygulayacaktır.

Rev.No4/19062018