RUDOLF DURANER laboratuvar hizmetleri

MÜŞTERİ ÇÖZÜM MERKEZİ

BİZE ULAŞIN

TEKSTİL UYGULAMA / ANALİZ VE TEST TEKNİKLERİ

Tekstil işletmelerinde süreçler ve efektler optimizasyon çalışmaları için düzenli olarak gözden geçirilirler. Servis odaklı bir firma olarak RUDOLF, müşterilerine bu aşamaların her birinde teknik uygulama laboratuvarı hizmetleri ile destek olmaktadır.

ÖN İŞLEM VE BOYAMA

Tekstil uygulama laboratuarımızda, kesikli, yarı kesikli ve kontinü terbiye işlemlerinin simülatif yöntemleri ile, ön işlem, boyama ve baskı işlemleri için reçeteler oluşturulmakta, aynı zamanda proses analiz ve optimizasyonları yapılmaktadır.

Aynı zamanda hem uluslararası standartlara hem de bazı özel müşteri standartlarına uygun olarak giyim dayanımı testleri, haslık testleri, kolorimetrik değerlendirmeler ve beyazlık ölçümleri de yapılmaktadır. Uygulama laboratuarımızın haslık ve mukavemet testleri için akreditasyonu vardır.

BİTİM İŞLEMLERİ VE KAPLAMA

Yine tekstil uygulama laboratuarımızda tüm bitim işlemleri ve kaplama uygulamaları için reçete geliştirme ve optimizasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Bu işlemler ile ilintili olarak, su/yağ/kir iticilik testleri, kolay kir uzaklaşma, hidrofilik ve antistatik özellikler, tutum özellikleri, dikiş kolaylığı, mukavemet testleri,kolay bakım özellikleri, yıkama sonrası görünüm, iplik friksiyon testleri, nem yönetimi testleri, ve hemen hemen tüm uluslararası yanma testleri yine uygulama laboratuarımızda gerçekleştirilmektedir.

HAM VE BİTMİŞ MAMÜLLER İÇİN HATA ANALİZLERİNİ DE İÇEREN TEKSTİL İNCELEME TEKNİKLERİ

Hata analizi ve analitik inceleme laboratuarımızda yapılan testler şunları içermektedir:

  • Materyal ve kumaş yapı analizleri,
  • Life tutunmuş organik ve inorganik maddelerin nitel ve nicel kimyasal analizleri, bunun yanında suda veya organik solventte çözünebilen madde miktarları,
  • Haşıl analizleri, kül, demir ve sertlik tayinleri,
  • Ön işlem, boyama ve bitim işlemleri sonu kontroller. Örneğin; pH,iletkenlik,yüzey aktif madde, polimerizasyon derecesi, hidrofilite,formaldehit içeriği vb.

Kumaşta hata analizleri büyük oranda dijital mikrofotografi ile kanıtlanabilen yüzey ve lif mikroskopisi yöntemleri ile yapılmaktadır.

Gerçekçi sonuçlar alabilmek için bu yöntemler zorunludur.

Analitik laboratuarımızda APEO ve formaldehit testleri için akreditasyon mevcuttur. Ayrıca analitik laboratuarımızda birçok farklı analitik cihaz kullanılarak yasaklı kimyasal ve atık su analizleri yapılmaktadır.

Akreditasyon Sertifikamız