OEKO-TEX® 100 Standardı

BİZE ULAŞIN

Yalnızca katı kriterleri sağlayan bileşenler (tekstil olmayan parçalar da dahil olmak üzere), ilgili “Confidence in Textiles” etiketini alabilir. Bazı bölümlerde, gerekli kriterler, tüketicilere maksimum güvenlik sunan yasal gereklilikleri bile aşmaktadır.

OEKO-TEX® internet sayfası

Ekolojik açıdan RUDOLF ürünleri

Şu anki bilgimiz dahilinde, RUDOLF GmbH Geretsried ürünleri formülasyonlarında aşağıda listelenen grupları içermemektedir.

 • Ftalatlar
 • Bromlu ve Klorlu alev geciktiriciler
 • Azo boyar maddeler
 • Organokalay bileşikleri
 • Klorlu çözücüler
 • Klorofenoller
 • Kısa zincirli klorlu parafinler
 • Ağır metaller
 • APEOs/NPEs
 • Klorlu organik taşıyıcılar
 • Pestisitler
 • Potasyum dikromat
 • Dimetilfumarat
 • Dimetilformamid
 • Aromatik aminler
 • Bisfenol A

GREEN LIST

Version 33 - 2021-01-26