ZDHC Girişimi

BİZE ULAŞIN

Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı (ZDHC), Üretimde Kullanımı Kısıtlı Maddeler Listesine uygunluk- Versiyon 4.0

Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı (ZDHC) Ortak Yol Haritası, Versiyon 2’de, ZDHC üyesi markalar, giyim ve ayakkabı endüstrisi için bir Üretimde Kullanımı Kısıtlı Maddeler Listesi (MRSL) tanımlamaya ve geliştirmeye çalışmaktadır.

ZHDC MRSL, sadece bitmiş ürünlerde bulunabilecek maddeleri değil, imalat ve ilgili süreçler sırasında potansiyel olarak kullanılan veya çevreye salınabilecek tehlikeli maddeleri ele almaktadır.

ZDHC MRSL, kullanım yasağına tabi kimyasal maddelerin bir listesidir, yani MRSL'de listelenen kimyasal madde veya madde grubu, hammadde veya ürünün üretimi sırasında istenen bir işlev veya etkiyi elde etmek için kullanılamaz (kasıtlı kullanım). Kimyasal formülasyonlardaki üretim safsızlıklarından kaynaklanabilecek, belirlenen konsantrasyon limitleri dahilinde kısıtlanmış maddenin eser miktarda olmasına izin verilir. Bu limitleri aşan miktarda kısıtlanmış maddeler içeren kimyasal formülasyonlar MRSL ile uyumlu değildir.

ZDHC MRSL'ye göre kısıtlanmış kimyasal ve kimyasal grupları (kimyasallar ve ilgili limitler için MRSL'ye bakınız):

 • Alkilfenol (AP) ve Alkilfenoletoksilatlar (APEO)
 • Klorobenzen ve klorotoluenler
 • Klorofenoller
 • Boyalar-Azo (Yasaklı aminleri oluşturan)
 • Boyalar-NavyBlue
 • Boyalar-Kanserojenik ve Benzer riskli
 • Boyalar-dispers (Hassaslaştırıcı)1)
 • Alev geciktiriciler1)
 • Glikoller1)
 • Halojenli çözücüler
 • Organokalay bileşikleri
 • Polisiklik aromatic hidrokarbon (PAH)
 • Perflorlanmış ve poliflorlanmış kimyasallar (PFC)1)
 • Ftalatlar(tüm diğer esterleri ve orto-ftalik asitleri dahil)
 • Toplam ağır metal
 • Uçucu organic bileşikler (VOC)1)

Hammadde tedarikçilerimizden bize sunulan bilgilere dayanarak, mevcut ürün gruplarımızda aşağıda sıralanan kimyasal veya kimyasal grupları (i) kasıtlı olarak eklenmiş hammaddeler olarak içermediğini veya (ii) ZDHC MRSL'de belirtilen limitlerin üzerinde safsızlık olarak içermemektedir, mevcut versiyon:

 • MRSL V1.1 (9 Aralık 2015’de yayınlandı.)
  Bölüm 1: Tekstil ve Suni Deri Prosesi için MRSL.

Bildiğimiz kadarıyla, bu kimyasalların hiçbiri üretim sırasında kasıtlı olarak açığa çıkmamaktadır. Bu uygunluk beyanı sadece yukarıda belirtilen MRSL versiyonu için geçerlidir ve RUDOLF GmbH tarafından değiştirildiği zaman geçerliliği sona erecektir.

Bu uygunluk beyanında verilen bilgiler, dokümanın yayınlandığı tarihdeki mevcut bilgilerimize dayanmaktadır. Güvenlik Bilgi Formları (GBF) ve prospektüsler (TDS) de tamamlayacı bilgiler içermektedir. Ancak, bu belgede uygulama alanları ve / veya kullanım koşulları dikkate alınmadığından, ürünlerimizin kullanıcıları, GBF ve TDS'lerde verilen bilgileri dikkatli bir şekilde kontrol etmeli ve bir markanın Kısıtlanmış Madde Listesine (RSL) veya herhangi bir yasal gerekliliğe dair limitlere uyumluluğu sağlamak için ilgili kontrolleri yapmalıdır.

GET IN TOUCH

For any questions concerning the products or any further product information needed, please contact us.

RUDOLF-ZDHC-POSITIVE-LIST

Edition 4.0