Bloke edilmiş izosiyanatlar

Apre Uygulamalarında Su İticilik ve Çapraz Bağlanma İçin Kullanılan Boosterlar
RUCO-GUARD®, RUCO-COAT®

RUCO-GUARD®, RUCO-COAT®
Bloke Edilmiş veya Bloke Edilmemiş Çapraz Bağlayıcılar/Booster Ürünleri- NMP içermez

İsosiyanat bazlı çapraz bağlayıcılar formaldehit içerikli olmayan polimer emülsiyonlarıdır. Florokarbon kimyasının dışına, bloke olmuş/bloke olmamış isosiyanat çapraz bağlayıcılar ve boosterlar da son yıllarda geliştirilen bir sistemdir. Bloke olmayanlar yüksek reaktiviteye sahip olmasına rağmen apre uygulamalarında da kullanılabilir(sınırlı kullanım süresi). Bu sebeple bloke edilmiş booster sistemleri daha yaygın kullanılmaktadır. Yüksek reaktiviteye sahip isosiyanat grupları, geçici olarak koruyucu bir grup ile kapatılabilir. Bu sayede uzun süre stabil kalabildikleri için apre uygulamalarında daha kolay kullanılabilirler.

Alifatik veya Aromatik Boosterlar

Bloke edilmeme sıcaklığı iki parametreye bağlıdır. En önemli faktör çok uygun bir bloke edicinin seçilmesidir. İkinci ve en önemli bir diğer faktör ise seçilen ürünün ham maddesidir. Alifatik ve aromatik isosiyanatları ayırt etmek için;

Alifatik isosiyanatlar

Yüksek bloke edilmeme sıcaklığına sahiptir; yüksek ısı, UV, ozon ve nitrojen okside karşı sararma dayanımı yüksektir

Aromatik isosiyanatlar

Düşük bloke edilmeme sıcaklığına sahiptir, yüksek ısı, UV, ozon ve nitrojen okside karşı sararma dayanımı iyi değildir
Bu sebeple uygulanacak ürün ve uygulama prosesine gore uygun olan booster sistemleri seçilebilir.

Ürün İsmi Alifatik Aromatik Bloke En düşük uygulama sıcaklığı Sararma Dayanımı (ısı, ışık vb.) Özellikler
RUCO-GUARD LAD X hayır 80° C +++++ Kullanım ömrü 10 saat
RUCO-GUARD XCR X evet 150° C +++++ Butanonoksim içermez
RUCO-GUARD XTN X evet 160° C +++++
RUCO-COAT FX 8011 X evet 140° C +++++ Butanonoksim içermez,anyonik
RUCO-GUARD NET X evet 140° C +++
RUCO-GUARD TIE X evet 140° C ++++
RUCO-GUARD WEB X evet 130° C ++ Yüksek performans