Ürün listesi

İplik ve dikiş ipliği yağlayıcıları

RUCO-FIL ASP

 

PES ve yün lifleri ile bunların karışımları için iplik eğirme yağı.Her çeşit liften yapılan ipliklerin çözgü hazırlama işlemleri için çözgü yağı

Dengeli kayma/yapışma özellikleri

Düşük friksiyon değerleri

Kolayca yıkama ile uzaklaşabilir

Hidrofilik

Çok iyi anti-statik özellikler

Life karşı afinitesi yoktur, bu yüzden sadece çektirme harici yöntemlerle uygulanabilir

Püskürtme yöntemi ile uygulanabilir

RUCO-FIL AWG

 

Tercihen selüloz, selü-loz/sentetik karışımları, PAN ve WO lifleri olmak üzere, PES ve PA liflerinden yapılan ipliklerde de iyi kayganlık özellikleri elde etmek için kullanılan yaş vakslama maddesi.

Düşük sürtünme değerleri elde edilebilir

Yüksek yüzey düzgünlüğü ve kayganlığı sağlar

Uçucu değildir

Normal kurutma şartlarında sararmaya karşı dayanıklıdır

Dikiş kolaylığı sağlar

RUCO-FIL AWI

Tercihen selüloz, selü-loz/sentetik karışımları, PA ve PES lifleri olmak üzere, PAN ve WO liflerinden yapılan ipliklerde de iyi kayganlık özellikleri elde etmek için kullanılan yaş vakslama maddesi

Uçuculuğu düşüktür

Mamule yumuşaklık ve kayganlık verir

Mamul yüzeyine yüksek kayganlık ve düşük sürtünme değerleri kazandırılır

Dikiş kolaylığı sağlar

PES ipliklerde çok iyi efektler verir

RUCO-FIL AWM

Wet waxing and softening agent for yarns, suitable for all common fibre types

High surface smoothness

Very soft handle effects

Low friction values with fibre/metal friction of the finished yarns

RUCO-FIL AWX

Wet waxing agent for knitting or weaving yarns made from cellulose, cellulose/synthetics, PES, PA, PAN or WO, confers high gliding properties

Imparts high surface smoothness

Low and uniform friction values

RUCO-FIL PAR

Tüm lifler için yaş vakslama maddesi

Düşük ve homojen sürtünme katsayısı elde edilir

Ürün konsantrasyonu yüksektir

Çok iyi efekte sahiptir

Sararmaya dayanıklıdır

Beyaz ve boyalı ipliklerde kullanılabilir

RUCO-FIL SAW

Sewing thread lubricant for application by the exhaust method, suitable for all common fibre types, preferably for PES; wet waxing agent for weaving and knitting yarns, preferably of PES, with antistatic effect

Confers low values of fibre/metal friction

Very good running properties

Excellent antistatic properties

RUCO-FIL SCA

Non-aqueous embroidery and sewing thread lubricant for galette or metering pump applications, suitable for all usual fibre types, preferably for PES

Water-free

Cold melt with good handling due to low viscosity

Good antistatic properties

RUCO-FIL SDF6

Sewing thread lubricant and waterrepellent finish for sewing threads and embroidery yarns by continuous application through a galette, lick roll or metering pump

Distinctly lower friction values than conventional fluorocarbon resin finishes

Long-term running stability

Excellent water-repellent effects

RUCO-FIL SHC

Sewing thread lubricant for application according to the exhaust method, suitable for domestic sewing threads made from PES or CO as well as for CO industrial sewing threads

The application is independent of the electrolyte content of the water

Exhausts water white at 55°C in slightly acid pH range

No stick-slip effect

Good heat protection during sewing

RUCO-FIL SHP

Sewing thread lubricant for application according to the exhaust method, suitable for industrial sewing threads such as poly/poly or poly/cotton core-spun threads as well as for PA filament-twists

The application is independent of the electrolyte content of the water

Exhausts water white at 55°C in slightly acid pH range

No stick-slip effect

Excellent heat protection during sewing

High surface smoothness, thus optimum thread tension with low tension peaks

RUCO-FIL SHQ

Isıtılabilir aktarma silindirleri yardımıyla tercihen PES ve PA iplikler olmak üzere her çeşit ipliğe sıcak eriyik şeklinde uygulanan dikiş ipliği yağlama maddesi (lubrikant).

Su içermez

İpliğe yüksek derecede kayganlık verir ve iğne ısınmasına karşı korur

Yüksek sıcaklık dayanımı vardır

Çok iyi anti-statik özellikleri vardır

Önerilen uygulama sıcaklığı 60 - 80°C

RUCO-FIL SIL

Dikiş ipliği yağlayıcısı veya çift komponentli çektirme yöntemi ile uygulanabilecek tercih edilen oranlarda silikon-vaks karışım hazırlamak için (SIL-WAX sistemi için 
silikon emülsiyonu)

RUCO-FIL WAX (vaks emülsiyonu) ile her oranda karıştırılabilir

Uygulama suyun elektrolit içeriğine bağlı değildir

En iyi uygulama şekli hafif asidik suda ve sıcaklık 55°C ‘dir

Dikiş esnasında ısınmaya karşı direnci yüksektir

RUCO-FIL SNA

Bütün iplik kalitelerine, özellikle PES liflerine uygun, çektirme yöntemiyle uygulanan dikiş ipliği yağı

Düşük iplik/metal sürtünme katsayısı

Anti-statik özellikler

Çok iyi çektirme performansı

Dikiş makinelerinde mükemmel çalışma özelliği sağlar

RUCO-FIL SNT

Sewing thread lubricant for the exhaust process, especially suitable for PES when combined with RUCO-NTROL SNU

Reduces fibre/metal-friction

Low fluctuations in friction value

Uniform, controlled exhaust properties when combined with RUCO-NTROL SNU

Antistatic properties

Uncomplicated, pH-independent process for varying water qualities

RUCO-FIL SSP

Sewing thread lubricant for application according to the exhaust method, suitable for industrial sewing threads, such as PES staple spun or high-quality domestic sewing threads made from PES

The application is independent of the electrolyte content of the water

Exhausts water white at 55 °C in slightly acid pH range

No stick-slip

Very good heat protection during sewing

RUCO-FIL WAX

Dikiş ipliği yağlayıcısı veya çift komponentli çektirme yöntemi ile uygulanabilecek tercih edilen oranlarda silikon-wax karışım hazırlamak için (SIL-WAX sistemi için)
 vaks emülsiyonu. PES veya CO için silikon içermeyen dikiş ipliği yağlayıcısı

RUCO-FIL SIL (silikon emülsiyonu)ile her oranda karışabilir

Uygulama suyun elektrolit içeriğine bağlı değildir

En iyi uygulama şekli hafif asidik suda ve 55°C‘dir

Çok düşük sürtünme katsayısı

RUCO-NTROL SNU

Exhaustion controller/promoter for sewing thread finishing using the exhaust process in combination with RUCO-FIL SNT

Adjusts the necessary pH value of 3.5 - 5.5 for a uniform and quantitative bath exhaustion

RUCO-FIL AWU

for wet waxing knitting or weaving yarns of all fibre types

 • confers low and uniform friction coefficient to finished yarns (high surface smoothness)
 • good soft handle properties

RUCO-FIL CPW

economical wet waxing agent for knitting or weaving yarns of all fibre types, product concentrate for production of wet waxing agents

  • confers low and uniform friction coefficient to finished yarns (high surface smoothness)
  • high affinity for the fibre
  • yarn dyeing machines

  RUCO-FIL NPH

  Yarn dyeing machines

  Resistant to yellowing under usual drying conditions

  Imparts high surface smoothness

  Maintains the hydrophilic properties of yarns