Ürün listesi

Yumuşatıcılar

PERRUSTOL AST

Soft handle finishing with antistatic effect for synthetic fibre material

Raising lubricant for PES

Spinning lubricant for WO

Good softening effect

Enables uniform raising

High dynamic smoothness

Excellent antistatic effect

PERRUSTOL BWI

Soft handle finishing of woven and knitted fabrics of cellulosic fibres and their blends and wet waxing of yarns preferably made of CEL (CO, CV, CLY)

Low-foaming

Pump-stable

Jet-stable

Suitable for white goods

Hydrophobic effect

Improves the sewability

Raising lubricant for cellulosic fibres

Improves the running behaviour of yarns

PERRUSTOL CCA

Selülozik lifler, PAN ve PES gibi sentetik lifler ve bunların karışımlarından yapılan mamuller için antistatik özelliğe sahip yüksek derecede etkili yumuşatıcı

Jet stabildir

Beyaz ve renkli kumaşlar için uygundur

Çok iyi yumuşaklık efekti verir

İyi anti-statik özellik kazandırır

PAN boya banyosunda uygulanabilir

PERRUSTOL CCF

highly effective, antistatic soft handle finishing for natural or synthetic fibres, preferably for PAN, WO or their blends as well as CEL

Jet-stable

Suitable for dyed or white goods

Excellent softening effects

Good antistatic effects

On PAN applicable in the dye bath

PERRUSTOL HIS

hydrophilic soft handle finishing of cellulosic fibres, especially for terry as well as tricot goods

high salt resistance, thus suitable for the combination with flame retardants, e.g. RUCO-FLAM NAF, NPK, NSC

Low-foaming

Jet-stable

Pump-stable

Good suitability for white goods

Slightly dry handle effects

Very good electrolyte resistance

PERRUSTOL HNS

soft handle finishing of cellulosic or synthetic fibres without reducing the hydrophilic properties of cellulosic fibres, antistatic effects on synthetic fibres

Low-foaming

No impairment of the absorptive properties

Improves the sewability and prevents loop and sewing damage

Jet-stable

PERRUSTOL IPD

Her çeşit tekstil lifinden yapılan dokuma ve örme kumaşlar ile hazır parçaların yumuşak tutum apresinde kullanılan çok amaçlı yumuşatıcı

Mamule yumuşak ve kaygan bir tutum kazandırır

Düşük köpüklüdür, jet boyama makinelerinde kullanılabilir

Tamburlu parça yıkama makinelerinde uygulanır

Katyonik ve noniyonik ürünler ile uyumludur

PERRUSTOL IPS

İndigo boyalı pamuk ve pamuk/lycra karışımı denim mamuller için özel yumuşatma maddesi

Düşük köpüklüdür

Çok yumuşak ve kaygan tutum sağlar

Tekstil mamulü üzerindeki indigo boyarmaddelerini ozon ve azot oksitler gibi atmosferik etkilere karşı korur

PERRUSTOL MMU

hydrophilic soft handle finishing for all fibre types, especially for clothing worn next to the skin as well as terry goods

Low-foaming

Pump-stable

Jet-stable

Absolutely hydrophilic

Excellent suitability for white goods

Compatible with resin finishing agents

Compatible with optical brighteners

Low volatility

PERRUSTOL RPP

Soft handle finishing, confers antistatic smoothing effects to synthetic fibre material raising agent for synthetic fibres

Resistant to yellowing

High surface smoothness

Antistatic effect

Slightly hydrophobic effects

PERRUSTOL SIS

Soft handle finishing of woven and knitted fabrics, preferably from cellulosic fibres and their blends with synthetic fibres, to improve the sewability

Low-foaming

Pumpable, suitable for jet application

Resistant to yellowing

Prevents loop and sewing damage due to good yarn displacement

PERRUSTOL TIC

Hydrophilic soft handle finishing for woven or knitted fabrics, preferably from cellulosic fibres or their blends with synthetic fibres

Pleasant, hydrophilic surface handle

No impairment of the fabric’s hydrophilic properties

Hydrophilic effects on wovens, knitted goods or nonwovens made from synthetic fibres

Suitable for white or dyed fabrics

Resistant to yellowing at drying temperatures up to 150° C

PERRUSTOL TIP

Hydrophilic soft handle finishing of cellulosic fibres as well as their blends with synthetic fibres

Low-foaming, suitable for applications in jet dyeing machines

Compatible with many optical brighteners

Highly resistant to yellowing

No impairment of the hydrophilic properties of the fabric

PERRUSTOL TOP

Hydrophilic softener for wovens or knitted goods, preferably made from cellulosic fibres as well as its blends with synthetic fibres

Pleasant, hydrophilic surface handle

No impairment of the fabric’s hydrophilic properties

Suitable for white or dyed fabrics

Resistant to yellowing at drying temperatures up to 150° C

Low-foaming, suitable for applications in jet dyeing machines

PERRUSTOL ULN

Doğal liflerden yapılan tüm mamullerde, tercihen PA ve WO ’ün tek başına kullanıldığı durumlarda ve karışımlarda gevrek (kırılgan) liflerin tekrar yağımsı efektini geri kazandırmada kullanılan yumuşatma maddesi

Yüne dökümlülük kazandırır ve yağımsı efektini geri verir

Özellikle doğal lifler için uygundur

Yüzey kayganlığı sağlar

Hidrofiliteyi bir miktar olumsuz etkiler

Uçucu değildir

PERRUSTOL VNO

CO, CV ve bunların sentetik lifler ile karışımlarında kullanılan yumuşatıcı
Selülozik mamuller için şardon yağı

Beyaz kumaşlar için uygundur

Reçine apre maddeleri ile uyumludur

Birçok optik beyazlatıcıyla birlikte kullanılabilir. Ön denemelerin yapılmasını tavsiye etmekteyiz

Hidrofil değildir

Su-yağ ve kir itici apre maddeleri ile uyumludur

PERRUSTOL TIC 500

Hydrophilic soft handle finishing of cellulosic fibres as well as their blends with synthetic fibres

Pleasant, hydrophilic surface handle

Suitable for white or dyed fabrics

Resistant to yellowing at drying temperatures up to 150 °C

Self emulsifying, hence direct application of concentrate in all final finishes possible