Ürün listesi

Egalizatörler

RUCOGAL ACD

For wool dyestuffs that are difficult to dye level, especially for 1:1 and 1:2 metal complex as well as acid dyestuffs

Low-foaming

Good migration capacity

Levels out differences in affinity of different wool qualities

Resistant to hard water

Promotes dye penetration

RUCOGAL ENE

Universal levelling and dispersing agent, especially for the one-bath dyeing of PAN-blends

Good levelling power

High dispersing capacity

Resistant to acids, alkalis and hard water salts

Prevents the precipitation of cationic and anionic dyestuffs when applied together

RUCOGAL ERL

PES mamullerin dispers boyarmaddelerle boyanmasında boyama hızlandırıcı malzeme

Mükemmel egalize özelliklerine sahiptir

Düzgünsüz boyamaların egalizasyonu için uygundur.

Sert su tuzlarına ve boyamada kullanılan konsantrasyonlardaki asitlere karşı dayanıklıdır

Kaynama sıcaklığında bile iyi renk derinliği alınmasını sağlar

Düşük köpüklüdür.

RUCOGAL ERQ

PES mamullerin HT yöntemine göre boyanmasında kullanılan, güçlü migrasyon artırıcı özelliğe sahip düşük köpüklü egalize maddesi ve fiksaj hızlandırıcı

Fitalat içermez

Isıtma adımında egalize etkisi gösterir

Boya çekimi sırasında migrasyonu destekler

Dispersiyon etkisi mükemmeldir

Keriyer ve HT boyamalara uygundur

Kumaş üzerindeki preparasyon kalıntılarını uzaklaştırır.

RUCOGAL IPN

Low-foaming levelling agent for vat dyestuffs

Low-foaming

No changes of shade

Improves the levelling capacity

Suitable for all discontinuous vat dyeing processes

Excellent levelling effects

RUCOGAL PAA

PA’nın asit ve 1:2 metal kompleks boyarmaddelerle boyanmasında kullanılan egalize maddesi. Materyali boyarken ipliklerdeki afinite farklılığından kaynaklanan çizgi oluşumunu egalize eden özel ürün

Materyalden kaynaklanan afinite farklılıklarını minimize eder

Boyarmaddeye ve kumaşa afinitesi vardır

Boya çekimi sırasında migrasyonu destekler

Islatma özelliği iyidir

Egalize ve migrasyon özelliği mükemmeldir

Disperge kapasitesi iyidir.

RUCOGAL PAN

For dyeing PAN fibre material with cationic dyestuffs

Excellent levelling capacity without reducing the dye absorption capacity

Resistant to hard water

No blocking of fibres

RUCOGAL PDI

Low-foaming levelling agent and dyeing accelerator with strong diffusion-promoting properties for HT polyester dyeings

Low-foaming, also in HT range

Excellent levelling and dispersing capacity

Supports uniform colour build-up

RUCOGAL POC

Dyeing accelerator for dyeing PES and its fibre blends with disperse dyestuffs

Low-foaming

Excellent levelling and dispersing capacity

RUCOGAL RLC

Speciality product for improving the levelness during dyeing with reactive dyestuffs in the exhaust method

  • low-foaming
  • resistant to hard water
  • distinct dispersing effect
  • prevents the formation of dyestuff agglomerates
  • controls the dyestuff fixation
  • sequesters hard water salts

RUCOGAL SUR

Direct or reactive dyeings of cellulosic fibres

Low-foaming

Good levelling power

Ensures slow and uniform exhaustion