Ürün listesi

İyon tutucular

VEROLAN FEX

Toprak alkali iyonları ve demir iyonlarını tutan özel iyon tutucu

Demir bağlama kapasitesi çok yüksektir

İyi disperge efektine sahiptir

Çok yüksek kalsiyum ve magnezyum bağlama kapasitesi vardır

Düşük köpüklüdür

VEROLAN NBA

For pretreatment to sequester hardness salts and process-disturbing metal ions; preferred application for iron-containing greige goods or plant water

High stability in alkaline pretreatment and bleaching liquors

High complexing capacity towards heavy metal ions

Very high Ca2+-binding capacity

VEROLAN NBX

Asidik ortamda uygulanan deminerilizasyon işlemlerinde banyodaki metal iyonlarını ve sert su tuzlarını bağlayan organik iyon tutucu

Düşük köpüklüdür

Çok yüksek demir bağlama kapasitesi

İyi disperge kapasitesi

Çok yüksek kalsiyum ve magnezyum bağlama kapasitesi

Stok çözeltisi kesinlikle bakır veya galvaniz kaplarda hazırlanmamalıdır

VEROLAN NEW

Organic dispersing agent with colloid-protective properties

High chemical resistance to acids and alkalis

Resistant to oxidising agents, such as hydrogen peroxide and perborates

Very high calcium binding capacity

Very high dispersing capacity with protective colloid action

VEROLAN NFE

For sequestering hard water salts in cellulose pretreatment, with protective colloid properties, preferably for strongly iron-contaminated qualities

High Fe3+-binding capacity

Very high Ca2+- binding capacity

High chemical resistance to acids and alkalis

Good heavy-metal chelating capacity

Very good dispersing capacity with protective colloid action