Ürün listesi

Yıkama Malzemeleri

RUCOGEN ESC

For all fibre types, especially for elastane-containing material

Prevents excess fuming in subsequent thermal treatments

Excellent cleansing effects

Increased washing power due to special solvent components

Odourless

Thorough removal of oily and fatty soilings

RUCOGEN DFL

Hayvansal, bitkisel ve sentetik liflerden oluşan mamuller için disperge ve emülsiye etme özelliklerine sahip yüksek konsantrasyonlu yıkama maddesi.Püskürtme yöntemiyle uygulanabilen leke sökücü

70 ºC’nin üzerindeki sıcaklıklarda köpüğü düşüktür

Banyo içerisindeki kir partiküllerinin yanında, boyarmaddeleri ve boyarmadde depozitlerini dispersiyon halinde tutma özelliği çok iyidir

Yağları ve yağ bazlı kirleri disperge ve emülsiye etme kapasitesi çok yüksektir

Asitlere, alkalilere ve sert suya karşı dayanıklıdır

RUCOGEN FWK

Bitkisel, hayvansal ve sen-tetik esaslı mamuller için çok amaçlı disperge, emülsiye etme ve yağ çözme özelliklerine sahip düşük köpüklü ıslatma ve yıkama maddesidir. Enzimatik haşıl sökme işlemlerine uyumu mükemmeldir

Yağları, yağsı kirleri ve lekeleri çözme ve emülsiye etme kapasitesi çok yüksektir

Silikon preperasyonlarını uzaklaştırır

Biyolojik olarak parça-lanabilir

Düşük köpüklüdür

Alkali ve asitlere dayanıklılığı yüksektir

Kokusuzdur

Enzimlere zararlı madde içermez

RUCOGEN BFA 200

For all fibre types

Free of enzyme poison

Low-foaming

Neutral odour

Strong scouring and dissolving effect on impurities

RUCOGEN DEJ 220

Special washing agent for indigo-dyed denim for preventing backstaining in all treatment steps of jeans washing

Free of enzyme poison

Excellent dispersing and soil suspending properties, especially for indigo bleeding

Excellent washing power

Suitable for drum washing machines with high liquor turbulence

No unpleasant odour

Free of enzyme poison

RUCOGEN SFW

İnatçı yağ lekelerinin uzaklaştırılması için kullanılan solventli yıkama maddesi.

Islatma özelliği iyidir

Özellikle yağlı lekeleri, hatta inatçı silikon yağlarını emülsiye etme kapasitesi yüksektir

Alkaliye dayanıklılığı iyidir

Enzimlerin aktivitesine negatif bir etkisi yoktur

RUCOGEN WBL

For all fibre types, especially for the pretreatment, suitable for all discontinuous and continuous bleaching processes

Low-foaming

Free of enzyme poison

Excellent cleaning properties

High alkali resistance

Very good emulsifying and dispersing effect

RUCOGEN WKT

For all fibre types, especially for pretreating or removing fatty substances

Low-foaming

No unpleasant odours

Resistant to hard water salts

High washing and dissolving effect for impurities

Excellent cleaning effect due to distinct dispersing and soil suspending properties

RUCOGEN MD

For washing and scouring cellulosic material; aftersoaping of dyed and printed fabrics; milling and washing of WO and WO blends

Improves softness and handle of the fabric

High wetting and dispersing capacity

Excellent cleaning, soil suspending and emulsifying capacity