Dispergatör

BİZE ULAŞIN

RUCO®-TEX DDA

Dispers boyarmaddelerin daha kolay disperge olmalarını sağlayan özel ürün

 • Asitlere, alkalilere ve sert su tuzlarına dayanıklılığı yüksektir
 • Düşük köpüklüdür
 • Sıcaklığa dayanıklılığı iyidir
 • Çok iyi koruyucu kolloid ve stabilize efekti vardır
 • Disperge özelliği mükemmeldir
 • Suda sertlik yapıcı iyonlara karşı etkilidir

Field of application: Diskontinü yöntem

Chemical Basis: Aromatik sülfonatlar karışımı

Ionic Character: Anyonik

Form: Toz


RUCO®-TEX KTS

Boyama esnasında kullanılan koruyucu kolloid, disperge ve stabilite özelliğine sahip yardımcı madde

 • Düşük köpüklüdür
 • Disperge özelliği mükemmeldir
 • Sıcaklığa dayanıklılığı iyidir
 • Çok iyi koruyucu kolloid ve stabilize efekti vardır
 • Asitlere, alkalilere ve sert su tuzlarına dayanıklılığı yüksektir

Field of application: Bütün makine çeşitlerinde kullanıma uyundur

Chemical Basis: Yüzeyaktif maddeler karışımı

Ionic Character: Anyonik

Form: Sıvı


RUCO®-TEX OGS

PES için dozajlanabilen oligomer bağlayıcı

 • PES ipliklerin çalışma özelliklerini geliştirir ve oligomer tozlarının oluşumunu azaltır
 • HT şartlarda yapılan boyamalarda uygulanabilir
 • Alkaliye, aside ve sert suya dayanıklıdır
 • Dozajlanabilir
 • Mikro oligomer parçacıklarını bağlayarak oligomerik topaklanmaları önler

Field of application: Genel kullanıma uygundur

Chemical Basis: Mikro parçacık yapılı silikat

Ionic Character: Anyonik

Form: Sıvı


RUCO®-TEX OGX

PES için dozajlanabilen oligomer bağlayıcı

 • PES ipliklerin çalışma özelliklerini geliştirir ve oligomer tozlarının oluşumunu azaltır
 • 130°C’ye kadar yüksek sıcaklıklarda uygulanabilir
 • Alkaliye, aside ve sert suya dayanıklıdır
 • Dozajlanabilir

Field of application: Genel kullanıma uygundur

Chemical Basis: Yağ asidi esteri

Ionic Character: Noniyonik

Form: Sıvı


RUCO®-TEX PHR

Reaktif boyamalarda banyo pH’nın alkali ilavesine kadar kontrol altında kalmasını sağlar ve alkali ilavesinden sonraki safhalarda pH oynamalarını minimize eder. Dolayısıyla pH oynamalarından kaynaklanabilecek boyama düzgünsüzlüklerini asgariye indirir ve boyamada tekrarlanabilirlik sağlar

 • Konteynır ile taşımaya ve tankta depolamaya uygundur
 • İyon tutma ve disperge etme özelliğine sahiptir
 • Boyarmaddenin homojen dağılmasını destekler
 • Sıcak (80°C) ve ılık (60°C) boyarmaddelerle yapılan boyamalara uygundur
 • Boyarmadde çökmelerinin oluşmasını engeller

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Organik asitler kombinasyonu

Ionic Character: Anyonik

Form: Sıvı


RUCO®-TEX PRM

PES/CO karışımlarda, reaktif boyamada adımında PES elyafının kirlenmesini önleyen özel yardımcı malzeme

 • Asitlere, alkalilere ve sert su tuzlarına dayanıklılığı yüksektir
 • Düşük köpüklüdür
 • Sıcaklığa dayanıklılığı iyidir
 • Çok iyi koruyucu kolloid ve stabilize efekti vardır
 • Disperge özelliği mükemmeldir

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Özel polimerler karışımı

Ionic Character: Anyonik

Form: Toz


RUCO®-TEX WRP

İpek benzeri PES mamullerin eldesi için, PES örme ve dokuma kumaşların çektirme yöntemine göre kostiklenmesinde (inceltme işleminde) kullanılan hızlandırıcı madde

 • Alkalilere ve sert su tuzlarına dayanıklıdır
 • HT şartlarına dayanıklıdır
 • PES liflerinin yüzey sabunlaşmasını hızlandırır
 • Kullanılan kostik miktarının azaltılmasını sağlar
 • Böylece klasik işlemlere göre atık suların yükü daha az olur

Field of application: Genel kullanıma uygundur

Chemical Basis: Kuaterner amonyum bileşiği

Ionic Character: Katyonik

Form: Sıvı

Bizimle iletişime geçin

RUDOLF DURANER Tekstil endüstrisi için güçlü çözümler sunar! Proseslerinizi oluştururken size destek olmaktan mutluluk duyarız.

BİZE ULAŞIN