Lif koruyucu

BİZE ULAŞIN

RUCO®-TEX NOV

Ham kumaşların fiksesinde kullanılan, sararma önleyici özel yardımcı kimyasal madde

 • Sert su tuzlarına dayanıklıdır
 • Alkali ürünlere karşı hassastır
 • Düzgün boyamaların elde edilmesini sağlar
 • Islatma gücüne sahiptir
 • Mamulün daha sonraki işlemlerde homojen banyo almasını sağlar
 • Yıkamayla mamulden kolay uzaklaşır

Field of application: Fular yöntemi

Chemical Basis: Özel bileşikler ve yüzey aktif maddeler karışımı

Ionic Character: Noniyonik

Form: Sıvı


RUCOLAN® EPV 18487

WO ve karışımlarının ön işlem ve boyama işlemlerinde kullanılan kırık ve keçeleşme önleyici

 • Yün ve yünlü kumaşların tüm boya prosesi boyunca keçeleşmesini engeller
 • 20°C’de viskozitesi yaklaşık 225 mPas’dir, dolayısıyla pompalanabilir
 • Yüksek tuz dayanıklılığı (yaklaşık 200 g/l Glauber tuzu)
 • Yüksek alkali dayanıklılığı (yaklaşık 200 g/l NaOH payet)
 • pH 2’ye kadar olan alışılmış boyama banyolarına dayanıklıdır
 • Düşük köpüklüdür
 • Silikon ihtiva etmez
 • HT şartlarına dayanıklıdır
 • Lif/lif ve lif/makine sürtünmelerini azaltır

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Poliakril amid

Ionic Character: Anyonik

Form: Sıvı


RUCOLAN® EPV 18726

Tekstil mamullerin depolanması sırasında sararmaya neden olan fenolik maddelerin ve azot oksitlerin reaksiyon ürünlerine karşı koruma, pH dengeleme maddesi

 • Suya sertlik veren maddelere ve asitlere karşı dayanıklıdır
 • Fenolik depolama sararmasını önler
 • Isıl sararmaya yol açmaz
 • Işık haslıklarına olumsuz etkisi yoktur

Field of application: Genel kullanıma uygundur

Chemical Basis: Özel kısa zincirli polimerler karışımı

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı


RUCOLAN® EPV 18742

PA mamullerin depolanması sırasında sararmaya neden olan fenolik maddelerin ve azot oksitlerin reaksiyon ürünlerine karşı koruma maddesi

 • Suya sertlik veren maddelere ve asitlere karşı dayanıklıdır
 • Fenolik depolama sararmasını önler
 • Isıl sararmaya yol açmaz
 • Işık haslıklarına olumsuz etkisi yoktur
 • Life karşı afinitesi vardır
 • Düşük köpüklüdür
 • Hidrofilik özellikleri vardır

Field of application: Genel kullanıma uygundur

Chemical Basis: Sülfonik asit bileşikleri

Ionic Character: Anyonik

Form: Sıvı


RUCOLAN® NOD

Başta poliamid-elastan karışımları olmak üzere diğer sentetik liflerden ve selülozik liflerden yapılan ham kumaşların fiksesinde kullanılan özel yardımcı kimyasal madde

 • Poliamid/elastan mamullerde amino guruplarının oksidatif bozunmasını engeller
 • Düzgün boyamaların elde edilmesini sağlar
 • Yüksek ıslatma gücüne sahiptir
 • Mamulün daha sonraki işlemlerde homojen banyo almasını sağlar
 • Yıkamayla mamulden kolay uzaklaşır

Field of application: Fular yöntemi

Chemical Basis: Karboksilik asit türevleri karışımı

Ionic Character: Noniyonik

Form: Sıvı


RUCOLAN® PTC

Hidrojen peroksit kasarında PA liflerini oksidatif etkilere karşı koruyan madde

 • 50°C’de suda çözünürlüğü 5 g/l

Field of application: Genel kullanıma uygundur

Chemical Basis: Organik guanidin bileşiği

Ionic Character: Yüksüz

Form: Toz


RUCOLAN® UVP

PES liflerin UV ışınlarını absorbe ederek korur ve yüksek panel sıcaklıklarına maruz kalan tekstillerin ışık haslıklarını arttırır

 • Yüksek panel sıcaklıklarına maruz kalan tekstillerin ışık haslıklarını arttırır
 • Yüksek ışık haslığına sahip boyalı ve baskılı kumaş üretilmesini sağlar
 • PES liflerinin renk haslığını arttırır
 • Katyonik malzemelerle kullanımı uygun değildir
 • Soğuk suda çözülebilir

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Benzotriazol bileşiği karışımı

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı


RUCOLAN® VGA

PA mamullerin depolanması sırasında sararmaya neden olan fenolik maddelerin ve azot oksitlerin reaksiyon ürünlerine karşı koruma maddesi

 • Suya sertlik veren maddelere ve asitlere karşı dayanıklıdır
 • Life karşı afinitesi vardır
 • Fenolik depolama sararmasını önler
 • Hidrofilik özellikleri vardır
 • Mükemmel ıslatma gücüne sahiptir
 • Isıl sararmaya yol açmaz
 • Işık haslıklarına olumsuz etkisi yoktur

Field of application: Genel kullanıma uygundur

Chemical Basis: Sülfonik asit bileşikleri

Ionic Character: Anyonik

Form: Sıvı


RUCOLAN® VGI

PA mamullerin depolanması esnasında azot oksit ve fenolik maddelerin neden olduğu sararmaları önleyici madde

 • Suya sertlik veren maddelere ve asitlere karşı dayanıklıdır
 • Life karşı afinitesi vardır
 • Fenolik sararmayı önler
 • Beyazlık derecesini etkilemez
 • Hidrofilik özellik vardır
 • Yüksek ıslatma özelliğine sahiptir
 • Sıcak sararma üzerine olumsuz etkisi yoktur
 • Işık haslığını olumsuz etkilemez

Field of application: Genel kullanıma uygundur

Chemical Basis: Alkil aril sülfonatın sulu çözeltisi

Ionic Character: Anyonik

Form: Sıvı


RUCOLAN® WSH

PES/WO karışımlarının 120°C’ye kadar yüksek sıcaklıklarda boyanmasında kullanılan özel yün (WO) koruma maddesi

 • Suda berrak bir çözelti verecek şekilde çözünür
 • Sadece asidik ortamda etkilidir
 • Bir pH tamponu kullanılması gereklidir
 • Formaldehite parçalanır
 • Çapraz bağlanma yoluyla keratinin parçalanmasına karşı koyar
 • Işık haslığını olumsuz etkilemez
 • RUCOLAN WSH ile işlem gören tekstil mamulleri pratik olarak formaldehit içermez

Field of application: PES/WO karışımlarının boyama proseslerinde

Chemical Basis: İnorganik tuzlar, naftalen sülfonat ve heteroçiklik bileşik karışımı

Ionic Character: Anyonik

Form: Sıvı

Bizimle iletişime geçin

RUDOLF DURANER Tekstil endüstrisi için güçlü çözümler sunar! Proseslerinizi oluştururken size destek olmaktan mutluluk duyarız.

BİZE ULAŞIN