RUCOLASE® CME

80°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulanan enzimatik haşıl sökme işlemlerinde optimum verim sağlayan; ıslatma, temizleme ve emülsiye etme özelliklerine sahip özel bir ürün

 • pH 6,0 – 9,0 arasında uygulanabilir
 • Uygulama sıcaklığı yükseldikçe ürünün verimi artar
 • Etkin yıkama kapasitesi vardır
 • Tekrar ıslanabilirlik özelliği iyidir
 • Yüksek ıslatma özelliğine sahiptir
 • Boyarmaddeye ve mamule etki etmez
 • Atık suları sülfatlar ve azot ile yüklemez
 • Enzim zehirlerine hassastır

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Amilaz, yüzeyaktif maddeler ve glikol eter karışımı

Ionic Character: Noniyonik

Form: Sıvı


RUCOLASE® HCH

Dokuma kumaşların enzimatik haşıl sökme işlemlerinde kullanılan ve 80°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda optimum performans gösteren haşıl sökme enzimi

 • Nişastayı suda çözünebilir bileşiklere parçalar
 • Uygulama aralığı pH 6-9 arasındadır
 • Uygulama sıcaklık aralığı 20 - 120°C’dir
 • Standardize edilmiş yüksek enzim aktivitesine sahiptir
 • Soğuk pad-batch haşıl sökme yöntemi için de uygundur

Field of application: Birçok haşıl sökme proseslerinde

Chemical Basis: Amilaz

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı


RUCOLASE® HCH 250

Dokuma kumaşların enzimatik haşıl sökme işlemlerinde kullanılan ve 80°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda optimum performans gösteren haşıl sökme enzimi

 • Nişastayı suda çözünebilir bileşiklere parçalar
 • Uygulama aralığı pH 6-9 arasındadır
 • Uygulama sıcaklık aralığı 20 - 120°C’dir
 • Standardize edilmiş yüksek enzim aktivitesine sahiptir
 • Soğuk pad-batch haşıl sökme yöntemi için de uygundur

Field of application: Birçok haşıl sökme proseslerinde

Chemical Basis: Amilaz

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı


RUCOLASE® HCX

Dokuma kumaşların enzimatik haşıl sökme işlemlerinde kullanılan ve 65°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda optimum performans gösteren haşıl sökme enzimi

 • Nişastayı suda çözünebilir bileşiklere parçalar
 • Uygulama aralığı pH 2,5 – 4,0 arasındadır
 • Uygulama sıcaklık aralığı 50 - 70°C’dir
 • Standardize edilmiş yüksek enzim aktivitesine sahiptir
 • Soğuk pad-batch haşıl sökme yöntemi için de uygundur

Field of application: Birçok haşıl sökme proseslerinde

Chemical Basis: Amilaz

Ionic Character: Noniyonik

Form: Sıvı

RUCOLASE® ATE

Selülozik elyaftan oluşan mamullerin yüzeyinde oluşan tüylerin giderilmesinde ve kalıcı antipilling apresinde kullanılan biyokatalizör. Ön fibrilasyonu yapılmış Lyocell kumaşların defibrilasyon işlemi ile, selülozik dokuma veya örme kumaşların yüzeyini modifiye etmek ve yumuşatmak için kullanılan biyokatalizör

 • Optimum etkiyi 55°C'de gösterir
 • Optmum etkiyi pH aralığı 5 - 5,5’de gösterir
 • Ürün sadece optimum sıcaklık, pH ve sürede başarılı sonuçlar verir
 • Sadece mekanik etkiyle beraber etkili sonuçlar elde edilir
 • Enzimlere zarar veren bütün maddelere karşı hassastır
 • Enzimin aktivitesi alkali veya oksidasyon maddeleri ilavesi ile veya sıcaklığın yükseltilmesi ile durdurulur
 • Selülozun biyokatalitik parçalanması yoluyla mamul yüzeyindeki serbest lifler ve boncuklar uzaklaştırılır

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Asit selülaz

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı


RUCOLASE® CAE

Selülozik elyaftan oluşan mamullerin yüzeyinde oluşan tüylerin giderilmesinde, kalıcı antipilling apresinde tozuma oluşumunu minimum tutan biyokatalizör.

 • Optimum etkiyi 55°C'de gösterir
 • Optmum etkiyi pH aralığı 6 - 7'de gösterir
 • Boyamadan önce veya sonra uygulanabilir
 • Peroksit giderme işlemi ile kombine edilebilir
 • Optikli kumaşlara optiğe zarar vermeden tüy giderme işlemi yapılabilir
 • Sadece mekanik etkiyle beraber etkili sonuçlar elde edilir
 • Enzimin aktivitesi alkali veya oksidasyon maddeleri ilavesi ile veya sıcaklığın yükseltilmesi ile durdurulur

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Selülaz

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı


RUCOLASE® DKE

Selülozik elyaftan oluşan mamullerin yüzeyinde oluşan tüylerin giderilmesinde, kalıcı antipilling apresinde tozuma oluşumunu minimumda tutan biyokatalizör

 • Optimum etkiyi 55°C'de gösterir
 • Optmum etkiyi pH aralığı 5,0 ± 0,2’de gösterir
 • Ürün sadece optimum sıcaklık, pH ve sürede başarılı sonuçlar verir
 • Sadece mekanik etkiyle beraber etkili sonuçlar elde edilir
 • Selülozun biyokatalitik parçalanması yoluyla mamul yüzeyindeki serbest lifler ve boncuklar uzaklaştırılır
 • Tüylenme ve boncuklanma gibi kalite hatalarına çare olur
 • Enzimin aktivitesi alkali veya oksidasyon maddeleri ilavesi ile veya sıcaklığın yükseltilmesi ile durdurulur

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Asit selülaz

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı


RUCOLASE® NGE

Selülozik mamullerin yüzeyinde oluşan tüylerin giderilmesinde, kalıcı antipilling apresinde tozuma oluşumunu minimumda tutan, ön fibrilasyonu yapılmış Lyocell kumaşların defibrilasyon işlemi ile selülozik dokuma veya örme kumaşların yüzeyini modifiye etmek ve yumuşatmak için kullanılan biyokatalizör

 • Optimum etkiyi 55°C'de gösterir
 • Optmum etkiyi pH aralığı 5,0 - 5,5’da gösterir
 • Ürün sadece optimum sıcaklık, pH ve sürede başarılı sonuçlar verir
 • Sadece mekanik etkiyle beraber etkili sonuçlar elde edilir
 • Selülozun biyokatalitik parçalanması yoluyla mamul yüzeyindeki serbest lifler ve boncuklar uzaklaştırılır
 • Tüylenme ve boncuklanma gibi kalite hatalarına çare olur
 • Yıkanmış görünümü vermek için uygulanan en zararsız ve nazik çözümdür
 • Enzimin aktivitesi alkali veya oksidasyon maddeleri ilavesi ile veya sıcaklığın yükseltilmesi ile durdurulur

Field of application: Diskontinü yöntem

Chemical Basis: Asit selülaz

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı


RUCOLASE® NSL

Selülozik mamullerin yüzeyinde oluşan tüylerin giderilmesinde ve kalıcı antipilling apresinde tozuma oluşumunu minimumda tutan biyokatalizör. indigo boyalı denim mamullerin enzimatik yıkama işlemlerinde ve boyama banyosunda uygulanabilir

 • Optimum etkiyi 55°C'de gösterir
 • Optmum etkiyi pH aralığı 5,0 - 7,5’da gösterir
 • Ürün sadece optimum sıcaklık, pH ve sürede başarılı sonuçlar verir
 • Sadece mekanik etkiyle beraber etkili sonuçlar elde edilir
 • Peroksit giderme işlemi ile kombine edilebilir
 • Tüylenme ve boncuklanma gibi kalite hatalarına çare olur
 • Yıkanmış görünümü vermek için uygulanan en zararsız ve nazik çözümdür
 • Enzimin aktivitesi alkali veya oksidasyon maddeleri ilavesi ile veya sıcaklığın yükseltilmesi ile durdurulur

Field of application: Diskontinü yöntem

Chemical Basis: Selülaz

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı


RUCOLASE® TZE

Selülozik mamullerin yüzeyinde oluşan tüylerin giderilmesinde, kalıcı antipilling apresinde tozuma oluşumunu minimumda tutan, ön fibrilasyonu yapılmış Lyocell kumaşların defibrilasyon işlemi ile selülozik dokuma veya örme kumaşların yüzeyini modifiye etmek ve yumuşatmak için kullanılan biyokatalizör

 • Optimum etkiyi 55°C'de gösterir
 • Optmum etkiyi pH aralığı 5,0 - 5,5’da gösterir
 • Ürün sadece optimum sıcaklık, pH ve sürede başarılı sonuçlar verir
 • Sadece mekanik etkiyle beraber etkili sonuçlar elde edilir
 • Selülozun biyokatalitik parçalanması yoluyla mamul yüzeyindeki serbest lifler ve boncuklar uzaklaştırılır
 • Tüylenme ve boncuklanma gibi kalite hatalarına çare olur
 • Yıkanmış görünümü vermek için uygulanan en zararsız ve nazik çözümdür
 • Enzimin aktivitesi alkali veya oksidasyon maddeleri ilavesi ile veya sıcaklığın yükseltilmesi ile durdurulur

Field of application: Diskontinü yöntem

Chemical Basis: Asit selülaz

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı


RUCOLASE® TZN

Selülozik mamullere uygulanan peroksit kasarından sonra peroksit kalıntıları ile tüyleri gideren, boyama banyosunda kullanılan özel ürün

 • Optimum etkiyi 50 - 60°C'de gösterir
 • Optmum etkiyi pH aralığı 5,0 - 6,5’da gösterir
 • Ürün sadece optimum sıcaklık, pH ve sürede başarılı sonuçlar verir
 • Sadece mekanik etkiyle beraber etkili sonuçlar elde edilir
 • Selülozun biyokatalitik parçalanması yoluyla mamul yüzeyindeki serbest lifler ve boncuklar uzaklaştırılır
 • Tüylenme ve boncuklanma gibi kalite hatalarına çare olur
 • Yıkanmış görünümü vermek için uygulanan en zararsız ve nazik çözümdür
 • Enzimin aktivitesi alkali veya oksidasyon maddeleri ilavesi ile veya sıcaklığın yükseltilmesi ile durdurulur

Field of application: Diskontinü yöntem

Chemical Basis: Selülaz ve katalaz enzimleri karışımı

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı


RUCOLASE® YKE

Selülozik mamullerin yüzeyinde oluşan tüylerin giderilmesinde, kalıcı antipilling apresinde tozuma oluşumunu minimumda tutan, ön fibrilasyonu yapılmış Lyocell kumaşların defibrilasyon işlemi ile selülozik dokuma veya örme kumaşların yüzeyini modifiye etmek ve yumuşatmak için kullanılan biyokatalizör

 • Optimum etkiyi 55°C'de gösterir
 • Optmum etkiyi pH aralığı 5,0 ± 0,2'de gösterir
 • Ürün sadece optimum sıcaklık, pH ve sürede başarılı sonuçlar verir
 • Sadece mekanik etkiyle beraber etkili sonuçlar elde edilir
 • Selülozun biyokatalitik parçalanması yoluyla mamul yüzeyindeki serbest lifler ve boncuklar uzaklaştırılır
 • Tüylenme ve boncuklanma gibi kalite hatalarına çare olur
 • Yıkanmış görünümü vermek için uygulanan en zararsız ve nazik çözümdür
 • Enzimin aktivitesi alkali veya oksidasyon maddeleri ilavesi ile veya sıcaklığın yükseltilmesi ile durdurulur

Field of application: Diskontinü yöntem

Chemical Basis: Asit selülaz

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı


RUCOLASE® ZGO

Selülozik mamullerin yüzeyinde oluşan tüylerin giderilmesinde, kalıcı antipilling apresinde tozuma oluşumunu minimumda tutan, ön fibrilasyonu yapılmış Lyocell kumaşların defibrilasyon işlemi ile selülozik dokuma veya örme kumaşların yüzeyini modifiye etmek ve yumuşatmak için kullanılan biyokatalizör

 • Optimum etkiyi 50 - 60°C'de gösterir
 • Optmum etkiyi pH aralığı 4,5 - 5,5'de göster
 • Ürün sadece optimum sıcaklık, pH ve sürede başarılı sonuçlar verir
 • Sadece mekanik etkiyle beraber etkili sonuçlar elde edilir
 • Birinci sınıf yüzey görünümü ve tuşe sağlamak için en gerçekçi çözümdür
 • Tüylenme ve boncuklanma gibi kalite hatalarına çare olur
 • Yıkanmış görünümü vermek için uygulanan en zararsız ve nazik çözümdür
 • Enzimin aktivitesi alkali veya oksidasyon maddeleri ilavesi ile veya sıcaklığın yükseltilmesi ile durdurulur
 • GOTS 5.0 standardına uygundur

Field of application: Diskontinü yöntem

Chemical Basis: Asit selülaz

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı

RUCOLASE® ADP

Hidrojen peroksitle yapılan kasar işlemi sonrasında ortamda bulunan peroksit kalıntılarını yok eden enzim

 • Dozajlaması kolaydır
 • Köpüksüzdür
 • Optimum etkiyi 20 - 55°C arasında gösterir
 • Optmum etkiyi pH aralığı 5 - 7’de gösterir
 • Çalkalama banyolarının sayısını azaltır
 • İşlem süresini dikkate değer oranda kısaltır
 • Boyarmaddeye ve mamule etki etmez
 • Atık suları sülfatlar ve azot ile yüklemez
 • Enzim zehirlerine karşı hassastır

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Katalaz enzimi

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı


RUCOLASE® CAP

Hidrojen peroksitle yapılan kasar işlemi sonrasında ortamda bulunan peroksit kalıntılarını yok eden özel bir ürün

 • Dozajlaması kolaydır
 • Köpüksüzdür
 • Optimum etkiyi 20 - 40°C arasında gösterir
 • Optmum etkiyi pH aralığı 5 - 7’de gösterir
 • Çalkalama banyolarının sayısını azaltır
 • İşlem süresini dikkate değer oranda kısaltır
 • Boyarmaddeye ve mamule etki etmez
 • Atık suları sülfatlar ve azot ile yüklemez
 • Enzim zehirlerine hassastır

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Katalaz

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı


RUCOLASE® HTK

Hidrojen peroksitle yapılan kasar işlemi sonrasında ortamda bulunan peroksit kalıntılarını yok eden özel bir ürün

 • Dozajlaması kolaydır
 • Köpüksüzdür
 • Uygulama aralığı pH 4,5 – 7,0 arasındadır
 • Uygulama sıcaklık aralığı 20 - 55°C’dir
 • Çalkalama banyolarının sayısını azaltır
 • Boyarmaddeye ve mamule etki etmez
 • Atık suları sülfatlar ve azot ile yüklemez
 • Enzim zehirlerine hassastır

Field of application: Diskontinü yöntem

Chemical Basis: Katalaz

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı


RUCOLASE® KGO

Hidrojen peroksitle yapılan kasar işlemi sonrasında ortamda bulunan peroksit kalıntılarını yok eden özel bir ürün

 • Dozajlaması kolaydır
 • Köpüksüzdür
 • Uygulama aralığı pH 6,0 – 8,0 arasındadır
 • Uygulama sıcaklık aralığı 20 - 40°C’dir
 • Çalkalama banyolarının sayısını azaltır
 • Boyarmaddeye ve mamule etki etmez
 • Atık suları sülfatlar ve azot ile yüklemez
 • İşlem süresini dikkate değer oranda kısaltır
 • Enzim zehirlerine hassastır
 • GOTS 5.0 standardına uygundur

Field of application: Kalan peroksiti yok etmek için

Chemical Basis: Katalaz

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı


RUCOLASE® SCT

Hidrojen peroksitle yapılan kasar işlemi sonrasında ortamda bulunan peroksit kalıntılarını yok eden enzim

 • Dozajlaması kolaydır
 • Köpüksüzdür
 • Uygulama aralığı pH 5,0 – 7,0 arasındadır
 • Uygulama sıcaklık aralığı 20 - 55°C’dir
 • Çalkalama banyolarının sayısını azaltır
 • Boyarmaddeye ve mamule etki etmez
 • Atık suları sülfatlar ve azot ile yüklemez
 • Enzim zehirlerine hassastır

Field of application: Çektirme yöntemi

Chemical Basis: Katalaz

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı


RUCOLASE® TZN

Speciality product to remove peroxide residues subsequent to the hydrogen peroxide bleach and for the removal of pills

 • Maximum efficiency 50-60 ºC and pH 5,0–6,5
 • Successful only at optimum temperature, pH and time control
 • Only effective in combination with surface mechanics
 • Removes pills, fibrils and loose through biocatalytic degradation of the cellulose
 • Resolves quality problems such as fuzziness and pilling
 • The most harmless and gentle method for getting a washed- out look

Field of application: Discontinuous

Chemical Basis: Preparation of cellulose and catalase enzymes

Ionic Character: Uncharged

Form: Liquid

RUCOLASE® PTZ

Selülozik elyaf ve karışımından yapılan tekstil mamullerinin ön terbiyesinde kullanılan özel biyolojik pişirme maddesi

 • Optimum etkiyi 50 - 60°C'de gösterir
 • Optmum etkiyi pH aralığı 8,0 - 8,5’da gösterir
 • İyon tutucu maddelere karşı hassastır
 • Enzime zarar veren maddelere karşı hassastır
 • Anyonik yapılı yardımcı maddelere karşı hassastır
 • Mamule geri ıslanabilirlik kazandırır
 • Düşük köpüklenme özelliği vardır

Field of application: Çektirme ve fular yöntemi

Chemical Basis: Pektinaz

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı

Bizimle iletişime geçin

RUDOLF DURANER Tekstil endüstrisi için güçlü çözümler sunar! Proseslerinizi oluştururken size destek olmaktan mutluluk duyarız.

BİZE ULAŞIN