Egalizatörler ve Difüzyon Arttırıcılar

BİZE ULAŞIN

RUCOGAL® ACC

PES ve PES karışımlarının dispers boyarmaddelerle boyanması için boyamayı hızlandırıcı madde

 • Hemen hemen kokusuzdur
 • Kaynama sıcaklığında bile iyi renk koyulaştırıcı etkiye sahiptir
 • Hatalı boyamaların egalizasyonu (düzeltilmesi) için uygundur
 • Işık haslıklarının çok hafif etkilenmesi söz konusu olabilir
 • Farklı boya çekime sahip PES elyafların eşit boyama alımını sağlayarak, renk farkının kapanmasını sağlar

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Karboksilik asit esteri ve emülgatörler karışımı

Ionic Character: Noniyonik

Form: Sıvı


RUCOGAL® ACD

Özellikle 1:1 ve 1:2 metal kompleks boyarmaddeler ve asit boyarmaddelerle yünlü ve poliamid mamulleri düzgün boyamanın zor olduğu durumlarda kullanılan egalize maddesi

 • Asidik banyolarda hafif katyoniktir
 • Düşük köpüklenme özelliği
 • Mükemmel egalize özellikleri
 • Boyarmaddenin nüfuziyetini iyileştirir
 • İyi migrasyon kapasitesi vardır
 • Değişik yün kalitelerindeki afinite farklılıklarını dengeler
 • Boyarmaddeye karşı afinitesi vardır

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Alkilamin etoksilat

Ionic Character: Noniyonik

Form: Sıvı


RUCOGAL® AKR

PAN materyalin katyonik boyarmaddelerle boyanması esnasında kullanılan retarder maddesi

 • Sert su tuzlarına dayanıklıdır
 • Hafif asidik banyolarda uygulanabilir
 • Elyafa afinitesi vardır
 • Mükemmel egalize kapasitesi
 • Sadece geçici bloke etkisi vardır

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Kuaterner amonyum bileşiği

Ionic Character: Katyonik

Form: Sıvı


RUCOGAL® BOSS

PES mamullerin HT yöntemine göre boyanmasında kullanılan, güçlü migrasyon artırıcı özelliğe sahip düşük köpüklü egalize maddesi

 • Farklı boyuttaki boyarmadde alımını mükemmel bir şekilde eşitler
 • Fitalik asit esterleri içermez
 • APEO ve APEO türevleri içermez
 • Mükemmel egalize etkisine sahiptir
 • Hatalı boyamaların düzeltilmesi için uygundur
 • Keriyer ve HT yöntemleri yanında levent boyamaya da uygundur

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Özel polimerler ve yağ alkolü etoksilatları karışımı

Ionic Character: Anyonik/Noniyonik

Form: Sıvı


RUCOGAL® CAR

PES ve PES karışımlarının dispers boyarmaddelerle boyanması için boyamayı hızlandırıcı madde

 • Kaynama sıcaklığında bile iyi renk koyulaştırıcı etkiye sahiptir
 • Mükemmel egalize ve dispergatör etkileri vardır
 • Hatalı boyamaların egalizasyonu (düzeltilmesi) için uygundur
 • Işık haslıklarının çok hafif etkilenmesi söz konusu olabilir
 • Farklı boya çekime sahip PES elyafların eşit boyama alımını sağlayarak, renk farkının kapanmasını sağlar

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Karboksilik asit esteri ve emülgatörler karışımı

Ionic Character: Noniyonik

Form: Sıvı


RUCOGAL® ENE

Bütün boyarmadde grupları için egalize ve penetrasyon maddesi. Özellikle PA/PAN veya WO/PAN karışımlarının tek banyoda yapılan boyama işlemlerinde disperge ve egalize maddesi. Boyama banyosunda aynı anda kullanılan anyonik ve katyonik boyarmaddelerin çökmesini engeller

 • Normal konsantrasyonlardaki asitlere, alkalilere ve sert suya dayanıklıdır
 • Bütün sıcaklıklarda stabildir
 • Yüksek disperge kapasitesi
 • Yüksek egalize kapasitesi

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Etoksile yağ alkolleri karışımı

Ionic Character: Noniyonik

Form: Sıvı


RUCOGAL® MDR

Reaktif boyarmaddelerle çektirme (kesikli) yöntemlere göre boyamada kullanılan özel egalize maddesi

 • Belirgin dispersiyon efekti vardır
 • Boyarmadde aglomerasyonunu (çökmeleri) önler
 • Boyarmadde fiksajını kontrol eder
 • Sert su tuzlarını tutar
 • Boyarmaddenin homojen dağılmasını destekler
 • İyon tutma ve disperge etme özelliğine sahiptir

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Özel polimerler ve yüzey aktif maddeler karışımı

Ionic Character: Anyonik

Form: Sıvı


RUCOGAL® ERQ

PES mamullerin HT yöntemine göre boyanmasında kullanılan, güçlü migrasyon artırıcı özelliğe sahip düşük köpüklü egalize maddesi ve fiksaj hızlandırıcı

 • Banyodan homojen boya alımını destekler
 • Fitalik asit esterleri içermez
 • APEO ve APEO türevleri içermez
 • HT yöntemlerinde bile düşük köpüklüdür
 • Çok kısa banyo oranlarında çalışmaya uygundur
 • Mükemmel egalize etkisine sahiptir
 • Hatalı boyamaların düzeltilmesi için uygundur
 • Keriyer ve HT yöntemleri yanında levent boyamaya da uygundur
 • Otomatik dozajlamaya uygundur

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Aromatik karboksilik asit bileşiği ve etoksilatlar karışımı

Ionic Character: Noniyonik

Form: Sıvı


RUCOGAL® PAA

PA’nın asit ve 1:2 metal kompleks boyarmaddelerle boyanmasında kullanılan egalize maddesi. Materyali boyarken ipliklerdeki afinite farklılığından kaynaklanan çizgi oluşumunu egalize eden özel ürün

 • Asitlere ve sert su tuzlarına dayanıklıdır
 • Bütün boyama proseslerinde hatta HT şartlarında dahi kullanıma uygundur
 • Boyarmaddeye ve kumaşa afinitesi vardır
 • Islatma özelliği iyidir
 • Disperge kapasitesi iyidir
 • Egalize ve migrasyon özelliği mükemmeldir
 • Materyalden kaynaklanan afinite farklılıklarını minimize eder

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Alkilaril sülfonat ve alkil amin etoksilat karışımı

Ionic Character: Anyonik

Form: Sıvı


RUCOGAL® PAB

PAN materyalin katyonik boyarmaddelerle boyanması esnasında kullanılan egalize maddesi

 • Sert su tuzlarına dayanıklıdır
 • Hafif asidik banyolarda uygulanabilir
 • Elyafa afinitesi vardır
 • Mükemmel egalize kapasitesi
 • Sadece geçici bloke etkisi vardır

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Kuaterner amonyum bileşiği

Ionic Character: Katyonik

Form: Sıvı


RUCOGAL® PAP

PA ve yün mamullerin 1:2 metal kompleks veya asit boyarmaddelerle boyanmasında kullanılan egalize maddesi

 • İyi ıslatma etkisine sahiptir
 • İyi disperge özelliği vardır
 • HT şartlarına karşı dayanıklıdır
 • Mükemmel egalize ve migrasyon özelliği vardır
 • Mamulden kaynaklanan afinite farklılıklarını dengeler
 • Suya sertlik veren iyonlara ve asitlere karşı dayanıklıdır
 • Boyarmaddeye ve elyafa afinitesi vardır

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Yağ amin etoksilatları ve poliglikoller karışımı

Ionic Character: Noniyonik

Form: Sıvı


RUCOGAL® PBM

PES mamullerin dispers boyarmaddelerle boyanmasında kullanılan, dispersiyon ve pH stabilize etme özelliğine sahip egalize maddesi

 • Boyamada kullanılan konsantrasyonlardaki asitlere ve sert su tuzlarına dayanıklıdır
 • Fitalat içermez
 • Isıtma adımında egalize etkisi gösterir
 • Boya çekimi sırasında migrasyonu destekler
 • Boyama (difüzyon) aşamasında geciktirici etkisi yoktur
 • Dispersiyon etkisi mükemmeldir
 • Keriyer ve HT boyamalara uygundur
 • İyi migrasyon gücü vardır
 • Kumaş üzerindeki preparasyon kalıntılarını uzaklaştırır

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Etoksile yağ asitleri ve aromatik sülfonatlar karışımı

Ionic Character: Anyonik/Noniyonik

Form: Sıvı


RUCOGAL® PLA

PES mamullerin HT yöntemine göre boyanmasında kullanılan, güçlü migrasyon artırıcı özelliğe sahip düşük köpüklü egalize maddesi

 • Banyodan homojen boya alımını destekler
 • Fitalik asit esterleri içermez
 • APEO ve APEO türevleri içermez
 • Mükemmel egalize etkisine sahiptir
 • Hatalı boyamaların düzeltilmesi için uygundur
 • Keriyer ve HT yöntemleri yanında levent boyamaya da uygundur
 • Bünyesinde polimerik yapı bulunduran kimyasallar ile direk karıştırılmamalıdır (İyon tutucu ve kırık önleyiciler gibi)
 • İyon tutucu ve/veya kırık önleyici kullanılacak ise RUCOGAL PLA verildikten sonra diğer kimyasallar ilave edilmelidir

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Özel polimerler ve yağ alkolü etoksilatları karışımı

Ionic Character: Anyonik/noniyonik

Form: Sıvı


RUCOGAL® POS

PA boyamacılığında çizgili boyamaları önleyen özel ürün. PA mamullerin asit boyarmaddelerle boyanmasında kullanılan egalize maddesi

 • Sert su tuzlarına ve asitlere karşı dayanıklı
 • Silikonsuz köpük kesme sistemi sayesinde düşük köpüklenme özelliği vardır
 • 100ºC’ye kadar ve üzerindeki sıcaklıklarda yapılan boyamalara uygundur
 • Life ve boyarmaddeye karşı afinitesi vardır
 • İyi ıslatma özelliklerine sahiptir
 • Belirgin dispersiyon kapasitesi vardır
 • İyi egalize ve migrasyon özellikleri vardır
 • Liften gelen afinite farklılıklarını giderir

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Naftolen sülfonat ve alkil amin etoksilat karışımı

Ionic Character: Anyonik

Form: Sıvı


RUCOGAL® PVI

Selülozik kumaşların reaktif, direk, kükürt ve küp (indantren) boyarmaddelerle boyanmasında kullanılan egalize ve sökme maddesi

 • Boyarmaddelere karşı afinitesi yüksektir
 • Çok düşük miktarlarda kullanıldığında egalize efekti gösterir
 • Yüksek miktarlarda renk açma ve soldurma için kullanıma uygundur kapasitesi

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Polivinil pirolidon

Ionic Character: Noniyonik

Form: Sıvı


RUCOGAL® RDM

Reaktif boyarmaddelerle çektirme (kesikli) yöntemlerine göre boyamada kullanılan, tuz, boya ve alkali dozaj sürelerini kısaltarak proses sürelerini düşüren özel egalize maddesi

 • Konteyner ile taşımaya ve tanklarda depolamaya uygundur
 • Sert suya dayanıklıdır
 • Köpüksüzdür
 • Belirgin egaliz etkisine sahiptir
 • Belirgin dispersiyon efekti vardır
 • Boyarmadde aglomerasyonunu (çökmeleri) önler
 • Boyarmadde fiksajını kontrol eder
 • Sert su tuzlarını tutar
 • İşletme suyundan gelebilecek

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Aromatik sülfonatlar ve modifiye akrilik asit türevleri karışımı

Ionic Character: Anyonik

Form: Sıvı


RUCOGAL® RLC

Reaktif boyarmaddelerle çektirme (kesikli) yöntemlere göre boyamada kullanılan özel egalize maddesi

 • Sert suya dayanıklıdır
 • Düşük köpüklenme özelliğine sahiptir
 • Belirgin dispersiyon efekti vardır
 • Boyarmadde aglomerasyonunu (çökmeleri) önler
 • Boyarmadde fiksajını kontrol eder
 • Boyarmadde aglomerasyonunu (çökmeleri) önler
 • Boyarmadde fiksajını kontrol eder
 • Sert su tuzlarını tutar
 • İşletme suyundan gelebilecek klora karşı boyarmaddeleri korur

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Aromatik sülfonatlar ve modifiye akrilik asit türevleri karışımı

Ionic Character: Anyonik

Form: Sıvı


RUCOGAL® STAR

PES mamullerin dispers boyarmaddelerle boyanmasında kullanılan, dispersiyon ve pH stabilize etme özelliğine sahip egalize maddesi

 • Fitalat içermez
 • Isıtma adımında egalize etkisi gösterir
 • Boya çekimi sırasında migrasyonu destekler
 • Boyama (difüzyon) aşamasında geciktirici etkisi yoktur
 • Dispersiyon etkisi mükemmeldir
 • Keriyer ve HT boyamalara uygundur
 • Kumaş üzerindeki preperasyon kalıntılarını uzaklaştırır
 • İyi migrasyon gücü vardır
 • Mamulden kaynaklanan afinite farklılıklarını giderir
 • Düşük banyo oranlarında çalışmaya uygundur

Field of application: Diskontinü yöntem

Chemical Basis: Etoksile yağ asitleri ve aromatik sülfonatlar karışımı

Ionic Character: Anyonik/noniyonik

Form: Sıvı


RUCOGAL® TMC

PES mamullerin dispers boyarmaddelerle boyanmasında kullanılan, dispersiyon ve pH stabilize etme özelliğine sahip egalize maddesi

 • Boyamada kullanılan konsantrasyonlardaki asitlere ve sert su tuzlarına dayanıklıdır
 • Fitalat içermez
 • Isıtma adımında egalize etkisi gösterir
 • Boya çekimi sırasında migrasyonu destekler
 • Boyama (difüzyon) aşamasında geciktirici etkisi yoktur
 • Dispersiyon etkisi mükemmeldir
 • Keriyer ve HT boyamalara uygundur
 • İyi migrasyon gücü vardır

Field of application: Diskontinü makinelere uygundur

Chemical Basis: Etoksile yağ asitleri ve aromatik sülfonatlar karışımı

Ionic Character: Anyonik/noniyonik

Form: Sıvı

Bizimle iletişime geçin

RUDOLF DURANER Tekstil endüstrisi için güçlü çözümler sunar! Proseslerinizi oluştururken size destek olmaktan mutluluk duyarız.

BİZE ULAŞIN