İndirgen yıkayıcılar

BİZE ULAŞIN

RUCO®-CLEANER BAR

Polyester /Elastan mamullerin indirgen yıkamaları için özel ürün

 • Higroskobik olup neme karşı hassastır
 • Konsantre asitlerle ve oksidasyon maddeleriyle temastan koruyunuz
 • Düşük köpüklenme özelliğine sahiptir

Field of application: Genel kullanıma uygundur

Chemical Basis: Özel indirgen malzemeler karışımı

Ionic Character: Yüksüz

Form: Toz


RUCO®-CLEANER BRC

HT yöntemine göre boyanan PES, PES/Elastan ve PES karışımları için kullanılan, güçlü migrasyon arttırma ve boya bağlama özelliğe sahip düşük köpüklü temizleme maddesi

 • Bağlanmamış boyayı bünyesine alarak banyoda tutulmasını sağlar
 • Fitalik asit esterleri içermez
 • APEO ve APEO türevleri içermez
 • Bünyesinde polimerik yapı bulunduran kimyasallar ile direk karıştırılmamalıdır

Field of application: Genel kullanıma uygundur

Chemical Basis: Özel polimerler ve yağ alkolü etoksilatları karışımı

Ionic Character: Anyonik/noniyonik

Form: Sıvı


RUCORIT® RGX

Dispers boyama ve baskı sonrası indirgen yıkamalarda. İndirgen kasar işlemlerinde indirgeme maddesi olarak. Kükürt boyarmaddelerle yapılan boyamalarda. Dispers boyalı mamullerin (%100 PES) soldurulmasında. Reaktif boyalı mamullerin soldurulmasında. Boyama makinelerinin temizlenmesinde

 • Stabildir, 70°C ve üstündeki sıcaklıklarda veya alkali ilave edilen durumlarda aktivitesi artar
 • Uygulama sırasında hemen hemen kokusuzdur
 • Rekatif boya soldurulmasında mükemmel egal bir zemin eldesi mümkün kılar
 • Yüksek sıcaklıklarda hidrosülfitten (sodyum ditiyonit) daha yüksek indirgen potansiyele sahiptir
 • Düşük sıcaklıklarda indirgen potansiyeli daha düşüktür
 • Sıradan indirgen maddelere göre atık suları daha az yükler
 • Köpüksüz

Field of application: Genel kullanıma uygundur

Chemical Basis: Organik kükürt bileşiği

Ionic Character: Yüksüz

Form: Toz


RUCORIT® GUL

Boyama ve baskı sırasında boyarmaddelerin indirgenme yoluyla bozunmasını önleyen oksidasyon maddesi

 • İstenmeyen boya indirgenmelerini önler
 • Küp (indontren) boyaların oksidasyonu için uygundur
 • Direk ve aşındırma baskıda kullanıma uygundur
 • Reaktif boyarmaddelerde ton değişimlerini önler

Field of application: Çektirme ve fular yöntemi

Chemical Basis: Nitrobenzen sülfonat formülasyonu

Ionic Character: Anyonik

Form: Sıvı


RUCORIT® OXA

Dispers, reaktif veya direk boyarmaddelerle tek banyoda boyama için boyama yardımcı maddesi. İndirgen etkilerin neden olduğu ton değişimlerini önlemek için boyama banyolarında kullanılır. Kükürt boyamada oksidasyon maddesi olarak kullanılır

 • Köpüksüzdür
 • Boyama banyolarında kullanılan konsantrasyonlardaki asitlere ve elektrolitlere dayanıklıdır
 • Boyama banyolarında kullanılan anyonik ve noniyonik ürünlerle uyumludur
 • Katyonik ürünlerle çökmeler meydana gelebilir

Field of application: Çektirme ve fular yöntemi

Chemical Basis: İnorganik oksidasyon maddesi karışımı

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı


RUCORIT® RAD

Dispers boyama sonu indirgen (redüktif) yıkamalar için sıvı indirgen madde. Temiz banyoda asidik pH değerlerinde veya soğuyan boyama banyosunda kullanıma uygundur. PES/WO, PAN boyama sonu indirgen yıkamalarında da kullanıma uygundur

 • Düşük köpüklenme özelliğine sahiptir
 • Konsantre asitlerle ve oksidasyon maddeleriyle temastan koruyunuz
 • Sert suya dayanıklıdır

Field of application: Çektirme ve fular yöntemi

Chemical Basis: Sülfinik asit bileşiğinin sulu çözeltisi

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı


RUCORIT® RAL

Dispers boyama sonu soğuyan boya banyosunda veya temiz banyoda asidik ortamda indirgen yıkamalar için sıvı indirgen madde. Ürün aynı zamanda alkali ortamda uygulanabilir. Koyu Polyester – yün karışımlarının ayrı boyama proseslerinde PES’in indirgen yıkamasında ve PA ve PES baskılı malların indirgen yıkamasında kullanılır

 • Düşük köpüklenme özelliğine sahiptir
 • Konsantre asitlerle ve oksidasyon maddeleriyle temastan koruyunuz
 • Sert suya dayanıklıdır

Field of application: Genel kullanıma uygundur

Chemical Basis: Sülfinik asit bileşiğinin sulu çözeltisi

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı


RUCORIT® RAL 250-T

Dispers boyama sonu soğuyan boya banyosunda veya temiz banyoda asidik ortamda indirgen yıkamalar için sıvı indirgen madde. Koyu Polyester – yün karışımlarının ayrı boyama proseslerinde PES’in indirgen yıkamasında ve PA ve PES baskılı malların indirgen yıkamasında kullanılır

 • Düşük köpüklenme özelliğine sahiptir
 • Konsantre asitlerle ve oksidasyon maddeleriyle temastan koruyunuz
 • Sert suya dayanıklıdır
 • Higroskobik olup neme karşı hassastır

Field of application: Genel kullanıma uygundur

Chemical Basis: Özel indirgen malzemeler karışımı

Ionic Character: Yüksüz

Form: Toz


RUCORIT® RGD

Dispers boyama ve baskı sonrası indirgen yıkamalarda. Dispers boyalı mamullerin (%100 PES) soldurulmasında. Boyama makinelerinin temizlenmesinde

 • Stabildir, sadece 70°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda parçalanır ve aktivitesi artar
 • Uygulama sırasında hemen hemen kokusuzdur
 • Konsantre alkalilere temastan korunmalıdır
 • Yüksek sıcaklıklarda hidrosülfitten (sodyum ditiyonit) daha yüksek indirgen potansiyele sahiptir
 • Düşük sıcaklıklarda indirgen potansiyeli daha düşüktür
 • Sıradan indirgen maddelere göre atık suları daha az yükler
 • Köpüksüz

Field of application: Genel kullanıma uygundur

Chemical Basis: Organik kükürt bileşiği ve inorganik tuzlar karışımı

Ionic Character: Yüksüz

Form: Toz


RUCORIT® RGI

Dispers boyama ve baskı sonrası indirgen yıkamalarda. İndirgen kasar işlemlerinde indirgeme maddesi olarak. Kükürt boyarmaddelerle yapılan boyamalarda. Dispers boyalı mamullerin (%100 PES) soldurulmasında. Boyama makinelerinin temizlenmesinde

 • Stabildir, sadece 70°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda parçalanır ve aktivitesi artar
 • Uygulama sırasında hemen hemen kokusuzdur
 • Konsantre alkalilere temastan korunmalıdır
 • Yüksek sıcaklıklarda hidrosülfitten (sodyum ditiyonit) daha yüksek indirgen potansiyele sahiptir
 • Düşük sıcaklıklarda indirgen potansiyeli daha düşüktür
 • Sıradan indirgen maddelere göre atık suları daha az yükler
 • Köpüksüz

Field of application: Diskontinü yöntem

Chemical Basis: Organik kükürt bileşiği

Ionic Character: Yüksüz

Form: Toz

Bizimle iletişime geçin

RUDOLF Duraner Tekstil endüstrisi için güçlü çözümler sunar! Proseslerini zi oluştururken size destek olmaktan mutluluk duyarız.

BİZE ULAŞIN