Reçine apresi için katalizör

BİZE ULAŞIN

RUCO®-CAT MCC

Selülozik mamullerin uygun çapraz bağlama maddeleri ile nemli kondenzasyon yöntemine göre yapılan reçine apresi için katalizör. Daha az mukavemet kaybı nedeniyle daha yüksek işlem emniyeti sağlar

 • Sülfirik asite göre daha az mukavemet kaybı olur
 • Nemli kondenzasyona uygun olan optik beyazlatıcılarla birlikte kullanılabilir
 • Çok iyi apre banyosu stabilitesine sahiptir

Field of application: Fular yöntemi

Chemical Basis: Organik ve inorganik asitler karışımı

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı


RUCON® DPO

Kalıcı yanmazlık esaslı apre maddelerinin ve PU, PA gibi kaplama malzemelerinin mamule fikse edilerek, apre efektlerinin yıkamaya dayanıklı olmasını sağlamada kullanılan apre maddesi

 • Soğuk ve ılık suda (30°C) çözünerek berrak bir çözelti oluşturur
 • İyi banyo stabilitesine sahiptir
 • Birlikte kullanılan ürünlerin çoğuna karşı iyi bir uyumluluk gösterir
 • Elde edilen efektlerin kalıcılığı mükemmeldir
 • Deri ile temas eden kıyafetlerde yüksek formaldehit değerinden dolayı uygun değildir
 • Denim kumaşlarda yıkamaya dayanıklı farklı efektler sunar

Field of application: Fular yöntemi

Chemical Basis: N-metoksimetil melamin

Ionic Character: Noniyonik

Form: Sıvı


RUCON® EPR 18792

Kalıcı yanmazlık esaslı apre maddelerinin ve PU, PA gibi kaplama malzemelerinin mamule fikse edilerek, apre efektlerinin yıkamaya dayanıklı olmasını sağlamada kullanılan apre maddesi

 • Soğuk ve ılık suda (30°C) çözünerek berrak bir çözelti oluşturur
 • İyi banyo stabilitesine sahiptir
 • Birlikte kullanılan ürünlerin çoğuna karşı iyi bir uyumluluk gösterir
 • Elde edilen efektlerin kalıcılığı mükemmeldir
 • Deri ile temas eden kıyafetlerde yüksek formaldehit değerinden dolayı uygun değildir
 • Denim kumaşlarda yıkamaya dayanıklı farklı efektler sunar

Field of application: Fular yöntemi

Chemical Basis: N-metoksimetil melamin

Ionic Character: Noniyonik

Form: Sıvı


RUCON® FAN

Selülozik liflerden ve bunların sentetik liflerle karışımlarından yapılan mamullerin düşük formaldehitli reçine apresi için çapraz bağlama maddesi

 • Sert suya karşı dayanımı yüksektir
 • Reçine apresinde kullanılan katkı maddeleri, yumuşatıcılar, dolgunluk kazandırıcı maddeler, su, yağlar ve yağ itici maddeler ile optik beyazlatıcılar gibi çoğu yardımcı maddelerle yüksek uyumluluk gösterir
 • Uygun katalizör kullanılması ve fikse işleminin doğru yapılması halinde çok düşük formaldehit değerleri verir (Japon standardı law 112’ye göre düşük formaldehitli ürün, 75 ppm’in altında serbest formaldehit içeren ürün olarak kabul edilmektedir)
 • Denim kumaşlarda yıkamaya dayanıklı farklı efektler sunar
 • Apreli mamul iyi buruşmazlık özelliklerine ve yüksek boyut stabilitesine sahip olur

Field of application: Fular yöntemi

Chemical Basis: Modifiye edilmiş N-metiol dihidroksietilen üre

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı


RUCON® FAN CONC

Selülozik liflerden ve bunların sentetik liflerle karışımlarından yapılan mamullerin düşük formaldehitli reçine apresi için çapraz bağlama maddesi

 • Sert suya karşı dayanımı yüksektir
 • Reçine apresinde kullanılan katkı maddeleri, yumuşatıcılar, dolgunluk kazandırıcı maddeler, su, yağlar ve yağ itici maddeler ile optik beyazlatıcılar gibi çoğu yardımcı maddelerle yüksek uyumluluk gösterir
 • Uygun katalizör kullanılması ve fikse işleminin doğru yapılması halinde çok düşük formaldehit değerleri verir (Japon standardı law 112’ye göre düşük formaldehitli ürün, 75 ppm’in altında serbest formaldehit içeren ürün olarak kabul edilmektedir)
 • Denim kumaşlarda yıkamaya dayanıklı farklı efektler sunar
 • Apreli mamul iyi buruşmazlık özelliklerine ve yüksek boyut stabilitesine sahip olur

Field of application: Fular yöntemi

Chemical Basis: Modifiye edilmiş N-metiol dihidroksietilen üre

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı


RUCON® FAS

Selülozik liflerden ve bunların sentetik liflerle karışımlarından yapılan dokuma ve örme mamullerin reçine apresi için çapraz bağlama maddesi. Düşük formaldehitli olup, apreli mamulün özellikleri günümüz eko standartlarına uygundur

 • Emdirme/kurutma-kondense (fikse) yöntemiyle uygulanır
 • Ayrıca katalizör kullanımına gerek yoktur
 • Yeterince kondense edilirse çok düşük formaldehit değerleri elde edilir
 • Apreli mamul iyi buruşmazlık özelliklerine ve yüksek boyut stabilitesine sahip olur
 • Kaynama sıcaklığında yıkamaya dayanıklı yıka-giy efektleri elde edilir
 • Apre efektleri klora dayanıklıdır
 • Klasik reçinelere göre apreli kumaşta mukavemet kayıpları daha düşüktür
 • Reçine apresinde kullanılan katkı maddeleri, yumuşatıcılar, dolgunluk kazandırıcı maddeler, su, yağ ve kir itici maddeler ile reçine banyosuna uygun optik beyazlatıcılar gibi çoğu yardımcı maddelerle yüksek uyumluluk gösterir

Field of application: Fular yöntemi

Chemical Basis: Modifiye edilmiş N-metiol dihidroksietilen üre ve katalizör kombinasyonu

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı


RUCON® FND

Selülozik liflerden ve bunların sentetik liflerle karışımlarından yapılan mamullerin reçine apresi için çapraz bağlama maddesi. Kuru ve nemli çapraz bağlama yöntemlerine göre uygulanabilmektedir

 • Güçlü katalizörler varlığında bile yüksek banyo stabilitesine sahiptir
 • Apreli mamul iyi buruşmazlık özelliklerine ve yüksek boyut stabilitesine sahip olur
 • Klor tutma problemi yoktur
 • Reçine apresinde kullanılan katkı maddeleri, yumuşatıcılar, dolgunluk kazandırıcı maddeler, su, yağ ve kir itici maddeler ile reçine banyosuna uygun optik beyazlatıcılar gibi çoğu yardımcı maddelerle yüksek uyumluluk gösterir

Field of application: Fular yöntemi

Chemical Basis: Modifiye N-metiol dihidroksietilen üre

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı


RUCON ®RZF

Selülozik liflerden ve bunların sentetik liflerle karışımlarından yapılan tekstil mamullerinin reçine apresi için formaldehitsiz çapraz bağlama maddesi

 • Soğuk su ile her oranda seyreltilebilir
 • Kuvvetli katalizörlerle beraber kullanımda bile yüksek banyo stabilitesi gösterir
 • Genel bir kural olarak, reçine apresinde kullanılan katkı maddeleri, yumuşatıcılar, dolgunluk kazandırıcı maddeler, su itici apre maddeleri ve optik beyazlatıcılar gibi çoğu yardımcı maddelerle yüksek uyumluluk gösterir
 • Klora karşı dayanıklıdır (Klor tutma özelliği yoktur)
 • Apreli mamul iyi buruşmazlık özelliklerine ve yüksek boyut stabilitesine sahip olur

Field of application: Fular yöntemi

Chemical Basis: Modifiye edilmiş dihidroksietilen üre ve katalizör kombinasyonu

Ionic Character: Yüksüz

Form: Sıvı

Bizimle iletişime geçin

RUDOLF DURANER Tekstil endüstrisi için güçlü çözümler sunar! Proseslerinizi oluştururken size destek olmaktan mutluluk duyarız.

BİZE ULAŞIN